Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

Blog

view:  full / summary

Hoe doorbreekt de people pleaser de cyclus van destructieve relaties in zijn/haar leven?

Posted on October 10, 2017 at 12:45 AM Comments comments (9567)

Hoe doorbreekt de people pleaser de cyclus van destructieve relaties in zijn/haar leven?

Zoals bekent heeft de people pleaser een ongezonde denkpatroon ontwikkeld in het disfunctionele gezin/familie waar die is opgegroeid. De people pleaser is geneigd om zichzelf weg te cijfer en overwegend de belangen van de ander voorop te zetten om geliefd en geaccepteerd te worden.

Juist door zichzelf weg te cijferen en altijd de belangen van de ander voorop te zetten trekt de people pleaser heel destructieve personen aan. Met het gevolg dat de people pleaser continue belandt in destructieve relaties.

Mijninziens indien de people pleaser de cyclus wil doorbreken van destructieve relaties en misbruik dan is het heel belangrijk dat de people pleaser eerst zijn/haar denken moet gaan veranderen. Men moet anders gaan denken over zichzelf en over gezonde relaties.

Het proces van het doorbreken van de cyclus van het aantrekken van destructieve relaties:

1. Als eerst moet de people pleaser beseffen dat men ongelukkig is en dat dit komt door de destructieve relatie(s) waarin men zich bevindt;

2. De people pleaser dient te accepteren dat men een ongezonde denkpatroon heeft ontwikkeld over zichzelf, gezonde relaties en gezonde personen;

3. De people pleaser moet bereid zijn om al zijn/haar huidige relaties nader te bekijken. Kijken als er sprake is van een destructieve relatie. Indien dit wel het geval is moet men bereid zijn om de relatie(s) te veranderen/beëindigen;

4. Leren (doormiddel van coaching/counseling) hoe een gezonde relatie eruit ziet en hoe destructieve personen eruit zien en hoe ze handelen;

5. De people pleaser moet werken aan zichzelf. Het verkeerde denkpatroon over zichzelf gaan veranderen (doormiddel van coaching/counseling). De meeste destructieve personen maken gebruik van je schuld, schaamte en vrees om je te manipuleren of pesten. Daarom is het heel belangrijk dat de people pleaser zijn/haar eigen schuld, schaamte en vrees leert ontdekken en hieraan gaat werken. Een krachtig middel om je eigen schuld, schaamte en vrees te overwinnen is om ongelimiteerd van jezelf te leren houden. Dus van jezelf houden met al je zwakheden.

6. Leren hoe een gezonde relatie te onderhouden/behouden.

Ik kom zelf uit een disfunctioneel gezin/familie, was zelf jaren een people pleaser en ben steeds verwikkeld geweest in zeer destructieve relaties. Met hulp heb ik geleerd hoe uit de cyclus van people pleasing, destructieve relaties en emotioneel misbruik te komen.

Ik heb niets goeds overgehouden van de periode toen ik leefde als een people pleaser. Het was meer een ellendige periode met veel emotioneel misbruik, manipulatie en pesterij. Vandaar mijn passie om me in te zetten voor de people pleaser die steeds in destructieve relaties belandt.

Ben je zelf een people pleaser, wil je loskomen hiervan en gezonde relaties aantrekken? Neem contact op met My Hope. Ik help je graag om los te breken van de people pleasing en om gezonde relaties aan te trekken.

Contact:

My Hope. Stop destructieve relaties en people pleasing.

Tel: 06-27292126. E-Mail: [email protected] Website: www.myhope.nl

“ Ja, ook jij people pleaser heb recht op je eigen leven, idealen en toekomst. People pleaser je bent geen gebruiksvoorwerp maar een mens. Je mag zelf bepalen hoe je je voelt, wat je wilt denken en wat je wilt met je leven. Je mag zelf bepalen wie je in je leven wil hebben. People pleaser ook jij mag een halt roepen tegen elke vorm van misbruik en pesterij”. Suzanne Julen. www.myhope.nl.

All rights reserved. Suzanne Julen 2017. www.myhope.nl.


15 positieve zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen.

Posted on October 5, 2017 at 4:55 AM Comments comments (2902)


15 positieve zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen. www.myhope.nl.

De people pleaser moet leren om positief te praten tegen zichzelf.

Hieronder 15 zinnen die de people pleaser dagelijks tegen zichzelf kan zeggen om meer zelfvertrouwen op te bouwen:

1. Ik ben genoeg ondanks ik dat niet voel.

2. Ik ben geweldig ondanks ik dat niet geloof

3. Ik ben geliefd ondanks ik dat niet zie.

4. Ik heb ook rechten ondanks niemand daar rekening mee houdt.

5. Ik ben ook waardevol ondanks ik dat niet merk.

6. Ik ben ook zichtbaar ondanks anderen mij negeren.

7. Ik ben ook geaccepteerd ondanks ik mij eenzaam voel.

8. Ik houd van mezelf ondanks niemand dat doet.

9. Ik mag mezelf zijn ondanks anderen mij zullen afwijzen.

10. Ik mag van mezelf houden ondanks anderen dat niet doen.

11. Ik heb ook recht op een eigen mening en perceptie ondanks dat wordt tegen gesproken.

12. Ik heb ook recht op leven en geluk ondanks ik dat niet besef.

13. Ik heb ook recht op kiezen ondanks ik dat niet begrijp.

14. Ik heb ook het recht om geen contact te hebben met mensen die mij pijn doen.

15. Ik heb ook het recht om te genieten van mijn leven.


Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.


http://www.myhope.nl.De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Posted on July 6, 2017 at 2:50 PM Comments comments (3750)


De people pleaser en het ontwikkelen van emotionele intelligentie

Ik heb een vraag: Kun je de basis emoties bij jezelf herkennen? 

Dit lijkt een eenvoudige vraag voor de persoon die is opgegroeid in een gezin (familie) waar die de gelegenheid heeft gekregen om op een gezonde manier op te groeien. Een omgeving waar er waarde werd gehecht aan de eigen emoties en gevoelens.

Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden voor de people pleaser/codependent die is opgegroeid in een disfunctioneel gezin (familie). Al heel jong heeft de people pleaser/codependent geleerd om zijn eigen identiteit weg te cijferen in relaties. De people pleaser heeft geleerd dat de eigen emoties en gevoelens niet belangrijk zijn dus die worden steeds weggedrukt.

Het gevolg hiervan is dat de people pleaser op een gegeven moment niet eens meer weet wie die is en kan men bij zichzelf de eigen emoties niet meer herkennen. Met alle gevolgen van dien.

Daarom is bij het herstel van de people pleasing/codependentie heel belangrijk dat men moet leren hoe de eigen emoties weer te gaan herkennen bij zichzelf.

Hierbij zijn 3 vragen heel belangrijk voor de herstellende people pleaser:

1. Wat is een emotie?

2. Welke emoties zijn er?

2. Hoe kun je deze emoties herkennen bij mezelf?

Wat is een emotie?

Zimbardo e.a (Zimbardo, G, 2013) beschrijven emoties als volgt: Emoties zijn een speciale klasse motieven die ons helpen om te gaan met belangrijke (meestel externe) situaties en onze bedoelingen aan anderen over te brengen.

Het is een viervoudig proces dat te maken heeft met fysiologische arousal cognitieve interpretatie, subjectieve gevoelens en gedragsmatige expressie. Emoties helpen het organisme om te gaan met belangrijke gebeurtenissen.

Welke emoties zijn er?

Volgens Ekman en zijn collega, s (1987) kunnen mensen overal ter wereld minstens zeven elementaire emoties herkennen. Deze emoties zijn: verdriet, angst, woede, afkeer, minachting, geluk en verrassing.

**Het betreft hier de primaire emoties. Er bestaan ook secundaire emoties.

Hoe kan de people pleaser de 7 emoties van Ekman bij zichzelf herkennen?

Een geweldige manier om de emoties bij zichzelf te herkennen is het ontwikkelen van emotionele intelligentie.

Zimbardo e.a. (Zimbardo, G, 2013) verwijzen hierbij naar Peter Salovey en John Mayer (1990). Peter Salovey en John Mayer stellen dat het begrijpen en beheersen van je eigen emoties een bepaald soort intelligentie vereist. Ze noemen dit emotionele intelligentie. Kort geleden hebben Salovey en zijn collega Daisy Grewal (2005) de nadruk gelegd op vier onderdelen van emotionele intelligentie. Deze zijn:

1. Het waarnemen van emoties: het vermogen om bij jezelf en anderen emoties te detecteren en te interpreten;

2. Het gebruiken van emoties: het vermogen de eigen emoties in te zetten voor denken en probleemoplossing;

3. Het begrijpen van emoties: het vermogen complexe relaties tussen emoties te begrijpen, zoals de relatie tussen verdriet en woede, of de wijze waarop twee mensen verschillende emotionele reacties hebben op dezelfde gebeurtenis;

4. Het beheersen van emoties: het vermogen de eigen emoties te reguleren en die van anderen te beïnvloeden.

Zoals Salovey en Grewal suggereren dat mensen met een grote emotionele intelligentie niet alleen in staat zijn om in contact te staan met hun eigen emoties maar ook met dat van anderen staan. Ze kunnen hun negatieve gevoelens ook goed beheersen en zijn in staat om ongepaste expressies van hun emoties te bedwingen.

Kortom voor de people pleaser is het heel belangrijk om te werken aan de emotionele intelligentie.

De ontwikkeling van de emotionele intelligentie

Ik heb getracht om in mijn eigen woorden aan te geven hoe de ontwikkeling van de emotionele intelligentie ongeveer in zijn werk gaat.

Als 1e is het heel belangrijk om bij zichzelf na te gaan wat men voelt. Bij elke handeling en beslissing even stil staan en bij zichzelf checken hoe men zich op dat moment voelt.

Bijv. Je hebt een druk schema en kunt niets meer bij hebben. Stel een vriendin vraagt je om een extra klusje voor haar te doen. Je weet dat je het momenteel er niet bij kunt hebben en zelf voel je er ook niet voor om de klus te doen. Door je people pleasing mentaliteit kun je geen neen zeggen tegen haar aanbod. Dus je accepteert de extra klus. Maar daarna voel je je heel rot. Waarom heb je dit gevoel? Met welke van de 7 emoties heb je te maken die zijn genoemd door Ekman? Wat wil je lichaam tegen je zeggen?

Men moet even de rust nemen en luisteren naar zijn/haar lichaam. Men neemt een papier en schrijft op wat men voelt.

Stap 2. Men probeert te achterhalen om welke emotie van Ekman het gaat.

Een manier om dit te achterhalen is als volgt. Men moet zichzelf de volgende vragen stellen:

1. Vanaf wanneer heb ik dit rare gevoel? Antw:Vanaf het moment dat mijn vriendin heeft gebeld en heeft gevraagd om de extra klus te doen;

2. Wat is er gebeurt waardoor ik mij zo voel? Antw: Ik heb de klus geaccepteerd ondanks ik het niet wil en kan doen.

3. Wat voel je? Antw: Ik ben boos! Conclusie: Het gaat om de emotie woede. Het kan ook deels om verdriet gaan. Steeds verder vragen.

4. Wat ga je nu doen om van dit gevoel af te komen? Antw: De vriendin opbellen en mijn beslissing terugdraaien;

5. Durf je dit te doen? Neen. Ik heb een enorm schuldgevoel.

6. Wat kun je doen om van het schuldgevoel te komen? Ik ben niet verantwoordelijk voor de klus. Ik heb het recht om NEEN te zeggen. Jammer! Indien ze geen vrienden meer wil zijn dan een destructieve vriendin minder.

7. Actie: De vriendin opbellen!

8. Blijf deze procedure toepassen in bij al je beslissingen en interactie met anderen.

Naar gelang men deze procedure blijft toepassen, hoe meer men de eigen emoties zal herkennen, hoe gelukkiger men zich zal voelen, hoe minder destructieve personen en relaties men zal aantrekken.

Lisa A Romano vertelt in haar vlog: How to Feel Your Feelings-Stop Denying Your Inner Child, hoe zij heeft gewerkt aan haar emotionele intelligentie. Zie de vlog: https://www.youtube.com/watch?v=6TNxy-IwR7k." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=6TNxy-IwR7k.

Voor hulp bij peple pleasing en destructieve relaties neem gerust contact op met My Hope. Tel: 06-27292126. E-mai:[email protected]

Suzanne Julen –My Hope 2017. All rights reserved.

De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

Posted on June 21, 2017 at 5:35 PM Comments comments (2272)


De onveilige hechtingsstijl en de destructieve relatie.

De onveilige hechtingsstijl moet gezien worden als een van de belangrijkste kenmerken van de destructieve relatie.

Wat is een onveilige hechtingsstijl?

Om een zo goed mogelijk antwoord hierop te kunnen geven wil ik nog even ingaan op een gedeelte over hechtingsstijlen uit het boek: Inleiding in de persoonlijkheids psychologie, geschreven door Pieternel Dijkstra.

Pieternel Dijkstra (Dijkstra, P, 2016) schrijft het volgende:

“ Hechtingsstijlen zijn relatief stabiele patronen van hoe mensen onbewust met liefde en emotionele intimiteit omgaan. Volgens de gehechtheidtheorie (Bowlby 1969) heeft ieder mens de innerlijke drijfveer om zich aan anderen te hechten. Baby, s hechten zich als eerste aan hun ouders. Vanuit overlevingsoogpunt is dat goed te begrijpen: door steeds de nabijheid te zoeken van vader of moeder zorgt een kind dat het voldoende eten, drinken en bescherming krijgt. Maar hechting gaat verder dan de lichamelijke overleving; ook de emotionele overleving is gebaat bij de hechting. Ook daarvoor zoeken kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij de ouders. Ouders kunnen daarbij in grote lijnen op drie manieren reageren op de behoefte van hun kind aan steun, veiligheid en geborgenheid:

1.Repsonsief:attent, lief en begripvol;

2. Weinig responsief: afstandelijk, afwijzend en/of, met in extreme gevallen verwaarlozing en mishandeling;

3. Wisselend responsief: alleen als ouders daar zelf tijd voor of zin in hebben, reageren ze op de behoeften van hun kind.

In reactie op de responsiviteit van de ouders ontwikkelen kinderen zogenoemde werkmodellen, dat wil zeggen positieve of negatieve overtuigingen over henzelf en andere mensen. Deze werkmodellen en het gedrag dat ze aansturen, worden wel hechtingsstijlen genoemd.

Er worden 4 hechtingsstijlen onderscheiden:

1. De zekere hechtingsstijl;

2. De gepreoccupeerde hechtingsstijl;

3. De afwijzend-vermijdende hechtingsstijl;

4. De angstig-vermijdende hechtingsstijl.

2,3 en 4 worden samen ook wel onzekere hechtingsstijlen genoemd.

Negatieve gevolgen van de onzekere hechtingstijen:

1. De hechtingsstijl die een kind ontwikkelt, neemt het mee naar de volwassenheid. Daar bepaalt de hechtingsstijl mede hoe mensen met anderen omgaan.

2. Mensen hechten zich, in eerste instantie vaak op dezelfde manier aan anderen las ze als kind deden aan hun ouders;

3. Overtuigingen die mensen over zichzelf en anderen hebben, fungeren daarbij als een soort bril waardoor mensen zichzelf en anderen waarnemen en die bepalen hoe mensen zichzelf en anderen behandelen. De overtuigingen die mensen er over anderen op nahouden, bepalen vooral in hoeverre mensen emotionele intimiteit prettig vinden en geneigd zijn emotionele diepgang in een relatie te vermijden of op te zoeken. De overtuigingen die mensen er over zichzelf op nahouden, bepalen vooral hoe bang mensen zijn om verlaten of afgewezen te worden.”

Zie: Dijkstra, P. (2016). De rol van persoonlijkheid in het leven van alledag. In: Barelds, D.P.H. & Dijkstra, P. (red.), Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie (pag. 184-187 ).Amsterdam: Boom. Zie ook mijn blog: De codependent en relatieverslaving, http://www.myhope.nl/apps/blog/show/44541649-de-codependent-en-relatieverslaving-

De onveilige/onzekere hechtingsstijl, ongezonde verlatingsangst en de overtuigingen die men heeft ontwikkeld in het disfunctionele gezin kunnen worden gewijzigd naar een veilige hechtingsstijl, gezonde verlatingsangst en gezonde overtuigingen doormiddel van cognitieve gedragstherapie. Bij het vermoeden van een onveilige/onzekere hechtingsstijl en een ongezonde verlatingsangst neem gerust contact op met My Hope. Stop destructieve relaties en people pleasing. http://www.myhope.nl.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.


Disfunctionaliteit gaat over van generatie op generatie

Posted on June 7, 2017 at 6:25 PM Comments comments (1672)


Disfunctionaliteit gaat over van generatie op generatie.

De structuur van disfunctionaliteit is gefundeerd op witchcraft. Witchcraft staat voor misbruik, manipulatie en alle andere vormen van mindcontrol.

Het gemene van de structuur van disfunctionaliteit is dat het over gaat van generatie op generatie. Op een gegeven moment heb je een hele familie die gefundeerd is op disfunctionaliteit.

Vb. Een grootouder is in de jeugd emotioneel misbruikt door zijn ouders. Deze grootouder misbruikt dan zijn kind. Het kind misbruikt dan ook zijn kinderen enz. Dus het wordt steeds overgedragen.

Daarom als je ontdekt dat je codependent of narcist bent is de kans groot dat een of beide ouders van je ook emotioneel of fysiek zijn misbruikt.

En jij nu als ouder geeft het ook door aan je kinderen (als je er niet bewust van bent). Dus er worden steeds codependents en narcisten gemaakt! De cirkel gaat maar door en door…….

Daarom is het belangrijk om te kijken wat de dynamiek is in al je relaties en vanwaar het komt.

Het is heel belangrijk om deze cirkel van disfunctionaliteit en destructieve relaties helemaal te doorbreken. Vooral als je weet dat je kinderen de volgende slachtoffers zijn…….

Niet alleen van jou en je partner maar ook in alle andere destructieve relaties waarin ze nog zullen belanden!

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

www.myhope.nl.

weergaven: 23De destructieve relatie

Posted on June 7, 2017 at 4:35 PM Comments comments (2408)

De destructieve relatie.

Bij My Hope staat de begeleiding en het herstel van de destructieve relatie centraal.

Maar wat is een destructieve relatie?

Als je gaat zoeken zul je zien dat er vele benaming hiervoor zijn gegeven.

De destructieve relatie naar mijn perceptie:

De destructieve relatie zie ik als een relatie die is gefundeerd op dezelfde structuur van het disfunctionele gezin waarin een persoon of personen zijn opgegroeid.

In de destructieve relatie gelden dezelfde disfunctionele regels als die van het disfunctionele gezin waarin men is opgegroeid.

Om een beeld te krijgen welke regels er in de destructieve relatie gelden, moet ik je verwijzen naar de kenmerken genoemd door Jolande Rommens-Musquetier van Minerva Counseling. In haar blog geeft ze een prachtige opsomming van de kenmerken van het disfunctionele gezin. Zie haar link: https://www.minervacounseling.nl/index.php/contact/wie-ben-ik." target="_blank">http://https://www.minervacounseling.nl/index.php/contact/wie-ben-ik.

Hieronder een opsomming van haar kenmerken met uitleg:

1. Controle. Je moet als kind telkens verantwoording afleggen over je gevoelens, gedrag en relaties aan je ouder(s). Ze willen continu weten wat je doet, met wie en waar je uithangt. Je wordt voortdurend gecontroleerd in je doen en laten en er is geen vertrouwen in jou.


2. Gelijk hebben. Je ouders willen continu gelijk hebben. Jij hebt daarmee altijd ongelijk. Ze vertellen je voortdurend dat je dingen fout doet en zitten vaak op je te vitten. Er is de hele tijd strijd en discussie thuis en je hebt gevoel dat je nooit iets goed kan doen.


3. Ontkenning. Je gevoelens, gedachten, wensen, behoeften en ideeën worden continu ontkend of genegeerd. Er is weinig aandacht voor wat jou bezig houdt en als je een probleem hebt moet je niet bij je ouders zijn want die hebben daar weinig tot geen belangstelling voor of interesse in.


4. Eerlijkheid. Het is niet de bedoeling dat je eerlijk voor je eigen mening uit komt of voor jezelf op komt. Je wordt geacht je mond te houden en niet tegen te sputteren of kritiek te leveren. Hoe voorzichtig jij het ook brengt of hoe diplomatiek je ook bent, het is niet de bedoeling dat jij je eigen mening naar voren brengt als deze niet overeenkomt met die van je ouder(s).


5. Wegredeneren. Als je iets naar vindt of je voelt je rot dan wordt het weggeredeneerd als in: "bekijk het van de zonnige kant of je hebt het hier erg goed, er is helemaal geen probleem." Voortdurend worden gevoelens gerationaliseerd als deze een negatieve lading hebben. Het mag er niet zijn en ze worden ontkend.


6. Onvergeeflijk zijn. Er wordt je niets vergeven, alles wat je ooit fout gedaan hebt wordt telkens weer opgerakeld en herhaald. Men blijft boos op je zonder je te vergeven of dingen op te lossen. Er worden voortdurend oude koeien uit de sloot gehaald als er weer iets gebeurd is.


7. De schuld geven. Je krijgt telkens overal de schuld van. Dat je niet goed genoeg bent, alles verkeerd doet, niet leuk genoeg of je had eigenlijk helemaal beter niet geboren kunnen worden. Als iets niet goed is gegaan dan ligt dat aan jou. Kritiek is er dagelijks en er is zelden of nooit een compliment of goedkeuring.


8. Wantrouwen. Je krijgt de boodschap mee dat je niemand kan vertrouwen en er maar beter op kan rekenen dat je er altijd alleen voor zal staan. Dat niemand te vertrouwen is en de wereld een harde wereld is waar je altijd op je hoede moet zijn.


Mijn inziens herleven de personen die uit een disfunctioneel gezin komen steeds dezelfde structuur en de rol die ze is toegediend binnen het disfunctionele gezin waarin ze zijn opgegroeid.


Kortom: Het “black shape” kind wordt later de codependent en blijft in alle andere relaties deze rol spelen.


Het “golden child” kind blijft in alle andere relaties deze rol spelen. Het kan dat de “golden child” kind de narcist wordt ik durf dat niet met zekerheid te zeggen.


De structuur van het disfunctionele gezin wordt niet alleen in alle andere toekomstige relaties herhaald maar ook in omstandigheden.


Kortom: Het “black shape” kind wordt later de codependent die blijft ook die rol spelen op de werkvloer. De leidinggevende neemt dan de rol over van de narcistische ouder. De overige collega’s nemen de rol over van de overige leden van het disfunctionele gezin .

Zie ook mijn blog: De narcistische werkplek. Zie de link: http://www.myhope.nl/apps/blog/


Het Christelijk geloof geeft een verklaring voor de structuur van de disfunctionaliteit. Witchcraft is de basis van de disfunctionaliteit. En in deze omgeving opereert de jezebel macht.


Persoonlijk geloof ik dat een kind geboren in disfunctionaliteit (zowel codependent als narcist) zich helemaal los moet maken van de macht van jezebel. Dan alleen kan de band van disfunctionaliteit en ook de cyclus van herhaling van destructieve relaties helemaal worden doorbroken.

In een andere blog worden de macht van jezebel en witchcraft nader besproken.


Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 27


Een basis voor fatsoenlijk ondernemen: De zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan voor optimale productie van de werknemer. www.myhope.nl

Posted on May 31, 2017 at 4:25 PM Comments comments (2527)


Een basis voor fatsoenlijk ondernemen: De zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan voor optimale productie van de werknemer. www.myhope.nl.

Bij fatsoenlijk ondernemen is het belangrijk dat de werkgever/ leidinggevende aandacht besteed aan het personeel. Dat betekent de nodige zorg en benutting van je personeel.

Oog voor het aspect mens is zeer belangrijk voor het behalen van een optimale productie van de werknemer.

Gebleken is dat de zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan kan zorgen voor deze optimale productie van de werknemer.

Wat is de zelfdeterminatie theorie (ZDT) van Deci en Ryan?

Philip Zimbardo e.a. (Zimbardo, 2013) schrijft hierover het volgende. Het is de theorie over motivatie die veronderstelt dat mensen van nature proactief hun omgeving vormgeven en dat deze activiteit gericht is op de groei en integratie.

Belangrijk is wel dat mensen zich in een stimulerende omgeving bevinden die wordt gedefinieerd door tegemoetkoming van 3 basisbehoeften:

1. De behoefte aan autonomie;

2. De behoefte aan competentie;

3. De behoefte aan verbondenheid.

Ad.1. De wens om psychologisch vrij te kunnen handelen en niet onder druk te staan.

Ad.2. Dat men zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten.

Ad.3. De wens om positieve relaties op te bouwen met anderen, zich geliefd en verzorgd te voelen en zelf voor anderen te zorgen.


De gevolgen van het toepassen van de zelfdeterminatie theorie bij het ondernemen:

1. Goed functioneren en groeien van het personeel;

2. Sprake van intrinsieke motivatie (de eigen vrije wil) bij de werknemer zonder gebruik te maken van belonen en straffen;

3. De theorie biedt een raamwerk voor hoe de werknemer meer extrinsiek gemotiveerd kan worden zonder dat zijn intrinsieke motivatie ondermijnd wordt;

4. De werkgever kan in individuele gesprekken en bij veranderingen binnen de organisatie ervoor zorgen dat de genoemde basisbehoeften van de werknemers gewaarborgd blijven.

Zie: Philip G. Zimbardo e.a, Psychologie een inleiding, 7e editie, Nederlandstalige bewerking Ed Caffin, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina, s 353 en 354.

Volgens mij is het heel belangrijk dat de werkgever/leidinggevende een beleid uitvoert waarbij er rekening wordt gehouden met alle drie pijlers voor fatsoenlijk ondernemen: "People", "Planet" en "Profit".

Door het toepassen van de zelfdeterminatie theorie van Deci en Ryan wordt degelijk rekening gehouden met de pijler "People".

De theorie zorgt ervoor dat de werknemer vanuit zijn eigen wil gedreven wordt om meer te produceren. Dit komt omdat de werkgever op zijn beurt rekening houdt met de drie basisbehoeften van de werknemer.

1. De behoefte aan autonomie;

2. De behoefte aan competentie;

3. De behoefte aan verbondenheid.

Dit laat ook weer zien dat bij fatsoenlijk ondernemen er een samenspel moet zijn tussen de werkgever en werknemer. Beiden moeten gewillig zijn om rekening te houden met elkaars belangen en gemotiveerd om zich in te zetten voor de groei van de onderneming.

“ Een samenspel tussen de componenten waarbij de band in stand wordt gehouden door respect en waardering voor elkaar en de onderneming”.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 50


Het toepassen van de Universele rechten van de mens (vooral) in destructieve relaties en omstandigheden.

Posted on May 30, 2017 at 3:25 PM Comments comments (1759)


Het toepassen van de Universele rechten van de mens (vooral) in destructieve relaties en omstandigheden.

Vaak is gebleken dat als de codependent of people pleaser vast zit in destructieve relaties en omstandigheden ze vergeten dat ze ook rechten hebben als mens.

Vooral in deze situaties moet de codependent een beroep doen op deze rechten en zo nodig hulp zoeken.

Op grond van het feit dat je bestaat als mens heb je rechten die gerespecteerd moeten worden. Laat niemand je wijsmaken dat je GEEN rechten hebt. ***

Zie ook de video van counselor Carl: https://www.youtube.com/watch?v=152nCiWQiaU.

Hij geeft in zijn video 22 prachtige rechten voor de herstellende codependent.

Hieronder een opsomming van de Universele rechten van de mens die OOK gelden voor de codependent.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) volledige tekst

Zie: ps://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst.

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.

2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.

2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.

2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.

2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.

3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.

2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.

2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.

2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.

3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.

3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28

Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Overig: Een link met de mensenrechten in Nederland. Zie de link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/inhoud/mensenrechten-nederland.


Suzanne Julen- My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 49Zwarte schaap, arme ziel

Posted on May 29, 2017 at 1:00 AM Comments comments (2877)


" Zwarte schaap, arme ziel.

Zo onschuldig, breekbaar en machteloos.

Geboren in disfunctionaliteit.

Je lot bezegeld als " zwarte schaap".

Op liefde en begrip hoef je niet te rekenen.

Je bent de vuilnisbelt voor alle leden van de disfunctionaliteit.

Jij bent de plek waar alle troep wordt gedeponeerd.


" Zwarte schaap" dat is je lot.

En waarschijnlijk niet alleen in het disfunctionele gezin (familie) maar ook in alle andere disfunctionele structuren waarin je nog terecht zal komen....

Arme ziel. De samenleving heeft iemand nodig om verantwoordelijk te stellen voor zijn disfunctionaliteit. En...dat ben jij.


Arme ziel. Zwarte schaap".


Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 56


Herken je de emoties van Ekman op de fotos

Posted on May 26, 2017 at 1:30 PM Comments comments (3289)


Welke emoties lees je op deze gezichten?

Doe de test.


Met behulp van deze test kun je onderzoeken of je in staat bent om de zeven emoties te definiëren die volgens Ekman in alle culturen voorkomen.


Ekman noemt 7 emoties. verdriet, angst, woede, afkeer, minachting, geluk en verrassing.


Zet de juiste emotie bij de juiste foto. Probeer het eens.

**Foto 1 begint helemaal boven links en foto 4 eindigt helemaal boven rechts. Foto 5 begint op de 2e rij links en eindigt op de 2e rij helemaal rechts.


Laat het even weten in de commentaar.


Bron: G. Zimbardo e.a, Psychologie een inleiding, 7e editie, Nederlandstalige bewerking Ed Caffin e.a, Eindredactie Aafke Moons, 3e druk 2015, pagina 369.


My Hope. Doorbreek codependentie, stop pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties.


Rss_feed