Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog

Blog

view:  full / summary

Weet je als iemand oprecht met je lacht?

Posted on May 26, 2017 at 1:25 PM Comments comments (928)


Weet je als mensen oprecht zijn als ze tegen je glimlachen?

Doe de test.


Op welke foto lacht de meneer echt, op welke foto niet en waarom denk je dat?


Je kunt het even laten weten bij de commentaar.


Zie. Kritisch denken toegepast. Een oefening uit: G.Zimbardo e.a, Psychologie een inleiding, 7e editie, Nederlandstalige bewerking Ed Caffin e.a, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, 2013, pagina. 384.


My Hope. Doorbreek codependentie, stop pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties.

Het geheim onthult: Hoe breek je de codependentie of people pleasing?

Posted on May 26, 2017 at 12:15 AM Comments comments (385)


Het geheim onthult: Hoe breek je de codependentie of people pleasing? www.myhope.nl.

Wat is de basis van codependentie? Ja, we weten dat het is ontstaan in een disfunctioneel gezin (omgeving) maar wat houdt het de codependentie nog steeds in stand? Om dit te kunnen uitleggen moet ik even ingaan op de twee angsten die volgens mij de codependentie in stand houden.


Volgens mij zijn de twee angsten die de codependentie in stand houden:

1. De angst voor afwijzing;

2. De angst om alleen te zijn.

Zie ook mijn blog: De codependent en het disfunctionele gezin (familie) e.a. Zie de link: http://www.myhope.nl/.

Vanwaar komen dan deze twee angsten en wat is hun rol in de codependentie?


De angst om te worden afgewezen.

Wat moet worden gezien als de angst om te worden afgewezen? Mijn inziens moet dit als volgt worden gezien. Zoals eerder genoemd in mijn vorige blogs is de codependentie ontstaan in het disfunctionele gezin (omgeving) waar de persoon is opgegroeid. Het kind heeft toen de rol doorgekregen van de “black shape” of “scape goat”. Alles wat fout ging was automatisch de schuld van dat kind. Dit kind heeft toen geleerd om zelf een masker op te zetten van perfectie om de ouders (en overige familieleden) tevreden te stellen. Het kind werd steeds afgewezen en begreep heel jong dat wat men ook deed men niet geaccepteerd zou worden.


De angst om alleen te zijn.

Wat moet worden gezien als de angst om alleen te zijn? Mijn inziens moet dit als volgt worden gezien. Zoals eerder aangehaald in mijn vorige blogs is deze angst ook aanwezig bij de codependent. Deze angst is ook ontstaan in het disfunctionele gezin (omgeving). Het "black shape" of "scape goat" kind heeft heel jong geleerd dat die nooit zal worden geaccepteerd. Het kind realiseert zich ook dat als men niet de rol speelt die hem/haar is opgelegd men zal worden afgewezen en ook alleen zal zijn.


Kortom in het disfunctionele gezin (omgeving) ontwikkelt er een “strong hold” of “ongezonde denkpatroon” bij het kind dat is gekozen als “black shape” of “scape goat”. Deze “strong hold” is: het “black shape” of “scape goat” kind leert van jongs af dat men niet goed genoeg is (imperfect), dat men daarom een “black shape” of “scape goat” is, als men niet in deze rol blijft zal men worden afgewezen en dat als men wordt afgewezen men dan alleen zal zijn. Deze “strong hold” wordt dan ook de identiteit van het toen "black shape" kind en nu de codependent.


Dus codependent volgens mij is (in een notendop):

1. “Black shape” of “scape goat” in relaties;

2. Heeft masker op om anderen te pleasen

3. Bang om zichzelf te zijn en grenzen te zetten anders volgt afwijzing en alleen zijn. http://www.myhope.nl/.


Het gevaarlijke van deze ontwikkelde “strong hold” of ongezonde denkpatroon is dat men dit blijft aanhouden voor de rest van zijn/haar leven. Het wordt in feite de identiteit van de codependent. Alle relaties en omstandigheden worden daardoor beïnvloed. Dus ook in relaties en omstandigheden buiten het disfunctionele gezin (omgeving) denkt de codependent dat ook deze “strong hold” nog steeds geldt.

Bijv. De codependent ( volwassen black shape kind) denkt in een intieme relatie dat men de “black shape” is, in die rol moet blijven anders wordt men afgewezen, als men wordt afgewezen niemand je zult geloven, ondersteunen en zal willen hebben. Ze zullen dan alleen zijn. Dus men blijft dan in de relatie ondanks men weet dat men niet goed worden behandeld.

De “strong hold” of ongezonde denkpatroon is natuurlijk een grote leugen maar dat ziet de codependent niet!


Herken je codependentie bij jezelf, iemand die je kent, ben je gevoelig voor ongezonde relaties waar je de steeds de rol als “black shape” blijft spelen, ben je bang om grenzen te stellen omdat je bang bent om afgewezen te worden, blijf je in de destructieve relatie ( omstandigheid) omdat je bang bent om alleen te zijn neem dan contact op met My Hope.

Wij kunnen u helpen om de cyclus van codependentie, pesterijen en misbruik te breken over je leven.

My Hope. Doorbreek codependentie, stop pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties.

Tel: o6-27292126. http://www.myhope.nl/.


In mijn volgende blog zal ik dieper ingaan op de angst van afwijzing en angst om alleen te zijn.


Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 55


De codependent en narcist ontmoeten de WIJZE MAN

Posted on May 24, 2017 at 5:15 AM Comments comments (270)


De codependent en narcist ontmoeten de WIJZE MAN.


Op een dag besloten de codependent en narcist om samen op reis te gaan. De codependent ging op zoek naar de liefde en de narcist op zoek naar de aandacht.


De codependent ging naar Zuid Amerika en kwam aan in Suriname. Daar klom hij in een kokosnootboom en rende over de Wijdenbosbrug. Ging daarna naar de VS en ging naar the white house en dronk daar pina colada met Donald Trump.


De narcist ging naar Australie en speelde met de koalas.

Daarna ging hij naar Europa en kwam aan in Parijs. Daar beklom hij de Eiffeltoren en at stokbrood met kruidenboter. Hij ging naar Rusland en danste  de kozakkendans. 


Samen kwamen ze aan in het Midden Oosten en gingen naar Palestina. Ze gingen naar China en Japan. En vonden de liefde en aandacht niet.


Uiteindelijk helemaal uitgeput besloten ze samen naar Israel te gaan. Daar ontmoeten ze de WIJZE MAN.

Hij gaf ze een BOEK en zei het volgende: Stop met het zoeken naar de liefde en aandacht buiten jezelf! Doe wat ik je nu zeg en je zult gelukkig zijn.

Lees dit BOEK, geloof MIJ en zoek de liefde en aandacht in JEZELF. Je zult dan de liefde en aandacht ontvangen waar je heel je leven al op zoek naar was.

De codependent en narcist deden wat de WIJZE MAN had voorgesteld.

EN ZE VONDEN NIET ALLEEN HUN GENEZING MAAR OOK HUN WARE IDENTITEIT!


Suzanne Julen – My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 13


Wat is codependentie?

Posted on May 23, 2017 at 1:40 PM Comments comments (9030)

Wat is codependentie?


Leo Aalders geeft een prachtige omschrijving van codependentie. Hieronder zijn omschrijving:


Codependency is een goedbedoelde reactie op langdurig probleemgedrag. De codependent stemt zijn gedrag, gedachten en gevoel af op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. De codependent ontneemt hiermee de ander zijn verantwoordelijkheden, waardoor hij de ander afhankelijk van zich maakt en de ander kan controleren. Hij ontleent aan zijn ‘helpende’ gedrag waardering en een positief zelfbeeld. Uiteindelijk vormt het een deel van zijn identiteit, waardoor hij in zekere zin verslaafd is geraakt aan het probleem van zijn partner. Hij is hiermee ook belanghebbende geworden en kan daarom onbewust zodanig handelen dat de situatie in stand gehouden wordt.


Door de ‘helpende’ reactie van de codependent wordt onbedoeld aan de ander gelegenheid gegeven om het probleemgedrag voort te zetten. De codependent verliest uiteindelijk zichzelf en weet niet meer wat hij zelf denkt, voelt en nodig heeft. Door dit consequent wegcijferen van zichzelf, wordt hij uiteindelijk vaak depressief en/of lichamelijk ziek. Codependency is een verregaande aanpassing aan de partner (of het kind) die cliënt of patiënt is. Het kan daarbij gaan om patiënten of cliënten met verschillende problemen, zoals alcoholisten, psychiatrisch patiënten, ME-patiënten, lichamelijk zieke patiënten, geestelijk gehandicapten, etc. De chronisiteit en langdurigheid van de problemen van de cliënt/ patiënt is hierin de gemeenschappelijke en bepalende factor.


Melody Beattie, degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ geeft de volgende definitie: “Codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. Met een medeafhankelijke wordt iemand bedoeld die zich door het gedrag van een ander zo laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Medeafhankelijkheid wordt beschouwd als een vorm van verslaving.” De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij het contact met zichzelf verloren. De persoonlijkheid van de codependent is hierdoor in de knel gekomen, hij is verleerd zichzelf te zijn en voor zichzelf te zorgen.


Codependents hebben de rol van behager op zich genomen. Door de ander te behagen verdienen ze lof, hetgeen ze nodig hebben om hun eigenwaarde te bevestigen. Hierdoor zijn ze zonder het te beseffen ook belanghebbende geworden. Hun belang is dat zij zichzelf belangrijk achten, dat ze nodig zijn. Zij krijgen hier waardering voor, van zichzelf en van anderen. De rol waar zij in terecht zijn gekomen vormt een nieuwe identiteit die zij moeilijk op kunnen geven. Zij ervaren het codependent gedrag als een vorm van liefde en dat laten zij niet los. Dat is een hogere standaard waar zij aan willen blijven voldoen. Liefde wordt hier echter verward met beschikbaar en onmisbaar zijn. De codependent houdt de problemen van de ander in stand, maar heeft voor zichzelf eveneens een probleem gecreëerd.


De depressieve vrouw ligt in bed en haar man gaat na zijn werk het huishouden en de boodschappen doen. Hij kookt het eten en verzorgt haar liefdevol. Door al haar taken over te nemen en door niet te kijken wat ze wél zou kunnen doen, geeft hij haar gelegenheid om passief en depressief in bed te blijven liggen. Door al zijn inspanningen zal hij oververmoeid raken, tot hij het zelf niet meer aan kan.


Codependency is niet enkel een reactie op het gedrag van een chronisch zieke partner. Het vervormt ook het ‘zelfgevoel’ en de identiteit van de codependent. Hij raakt zichzelf kwijt in de ander. Het idee over liefde is vervormt tot opgaan in en zich opofferen voor de ander. Met enkel het inzicht van codependency is het niet direct opgelost. Hij is zelf een patiënt geworden die hulp nodig heeft.


De man zegt tegen zijn dwangmatige en ‘twistzieke’ vrouw: “Zeg jij maar wat je wilt, mij maakt het niet uit”. Hij heeft alles voor haar (en voor de lieve vrede) over. Uiteindelijk weet hij zelf niet meer wat hij wil, wat hij nodig heeft en wat zijn behoeften zijn.

De codependent heeft het nodig om een ziek iemand naast zich te hebben om zelf bestaansrecht te hebben, om zelf (op een ongezonde manier) gelukkig te zijn. In zijn hart heeft elke ‘redder’ een laag gevoel van zelfwaarde. Het ‘zorgen voor’ levert een tijdelijk gevoel van kracht en eigenwaarde op. Ze denken het niet waard te zijn om van te houden, dus zorgen ze ervoor om nodig te zijn.

Daarnaast spreekt de omgeving de waardering voor hun inzet uit, het geeft hen het gevoel waardevol te zijn: Zonder jouw inzet had ze het nooit gered. Zonder jou was het gezin uit elkaar gevallen.

De codependent is hierdoor afhankelijk (dependent) geworden van de problemen van de ander. Hij is hiermee zelf een zieke patiënt geworden, overigens zonder dat hij het in de gaten heeft. Het ‘ziekte’ proces is meestal progressief. Hij wordt uiteindelijk gedeprimeerd en raakt opgebrand, hetgeen zelfs tot suïcidale fantasieën kan leiden. Het is puur klinisch gezien geen ziekte, maar je kunt er wel lichamelijk of psychisch ziek van worden.

LEO AALDERS, Kemper Instituut Nederland, 23 mei 2017, http://www.kempler-instituut.nl/artikelen/codependency/.


Mijn mening: ik las laatst een mooi stuk uit een van mijn studieboeken.

Zimbardo e.a. (Zimbardo. P, 2013) zeggen het volgende. Psychologen weten al lang dat mensen vaak snel een oordeel vormen op basis van gevoel en verstand wanneer ze een beslissing nemen of het nu gaat om het kopen van een huis of het kiezen van een partner ( Gladwell, 2005; Myers, 2002). De emotionele component van het denken vindt kennelijk plaats in de prefrontale cortex. Dankzij dit deel van onze hersenen kunnen we onbewust emotionele “voorgevoelens ”in de vorm van confirmatie over beloning en straf in het verleden laten meewegen bij onze beslissingen. De meeste mensen bij wie dit gebied ernstig is beschadigd, vertonen weinig emotie. Ook kan bij hen de intuïtie zijn belemmerd: het vermogen een oordeel te vormen zonder bewust redeneren. Als gevolg daarvan maken zij onverstandige keuzes wanneer ze een beslissing moeten nemen (Damasio, 1994).


Zie: Philip Zimbardo, Robert Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Nederlandse bewerking Ed Caffin e.a, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina. 208.


Op basis van de informatie van Zimbardo durf ik te zeggen dat door een ernstige beschadiging in de emotionele component van het denken (de prefrontale cortex) van de codependent bij hem/haar de intuïtie is belemmerd. Hierdoor mist de codependent het vermogen om een oordeel te vormen zonder bewust redeneren. Het gevolg daarvan is dat ze dan onverstandige keuzes maken wanneer ze een beslissing moeten nemen. Dit is ook de reden waarom de codependent steeds een bevestiging/goedkeuring moet hebben voor zijn/haar beslissingen. Ik denk dat daardoor de codependent zijn/haar gevoelens moeilijk kan herkennen.


Je intuïtie moet je zien als dat onderbuik gevoel dat je krijgt als iets niet goed is. Het is net als dat lichtje dat gaat branden als een soort waarschuwing dat iets niet goed is. Bij de codependent is dit lichtje uitgebrand en stuurt dus ook geen alarmlichtjes. Daardoor moet de codependent het doen met bewijsstukken om een besluit te nemen. Als de codependent in relatie is met een narcist vormt dit een groot probleem. Omdat de narcist, sociopaat en psychopaat SUPER MANIPULATIEF zijn weten ze altijd zodanig te werken dat er geen bewijsstukken zijn. Dus de codependent heeft NIETS om op te staan. Ze kunnen de pesterij en misbruik moeilijk bewijzen en meestal krijgen ze niet te empathie en begrip van mensen die niets weten over narcisme en misbruik. Het is daarom belangrijk dat de codependent zich laat coachen en begeleiden door een ervaren coach of hulpverlener die ook praktische ervaring heeft met narcisme en de tactieken van misbruik.


Daarom wordt er bij My Hope in de herstelfase VEEL aandacht besteedt aan het HERSTEL VAN DE INTUITIE.


Ik durf ook te zeggen dat door een ernstige beschadiging in het emotionele component van het denken, de prefrontale cortex, van de narcist bij hem/haar het vertonen van emoties is belemmerd. In een andere blog zal ik hierop verder ingaan.


Mijn omschrijving van de codependent:

1. Een persoon die zijn/haar eigen waarde haalt uit wat men van hem/haar vindt;

2. Een persoon die voelt dat het zijn/haar taak is om ervoor te zorgen dat het zowel emotioneel als fysiek goed moet gaan met de ander (narcist). Meestal ten koste van zijn/haar eigen gevoelens en emoties;

3. Een persoon die rond loopt met een masker. De codependent denkt dat als hij/zij zichzelf is men hem/haar zal afwijzen. Ze proberen te zijn wat de narcist/derden van ze willen met alles nare gevolgen van dien;

4. Een persoon die een laag zelfbeeld heeft over zichzelf;

5. Een persoon die heeft geleerd om niet van zichzelf te houden. Dit wordt ook steeds gevoed door toxic mensen waarmee men contact heeft;

6. Een persoon die zichzelf ziet als een mantelverzorger. Die ervoor moet zorgen dat iedereen blij is;

7. Een persoon die geen grenzen heeft en ze ook niet kan behouden;

8. Een persoon die geen NEEN durft te zeggen;

9. Een persoon waar er een ongezonde hechtingsstijl en onveilige verlatingsangst is ontwikkeld;

10. Een persoon die bang is om alleen te zijn;

11. Een persoon die verslavend gedrag vertoont;

12. Een persoon waar de intuïtie is belemmerd. Ze kunnen de eigen gevoelens en emoties ook moeilijk herkennen en erkennen;

13. Een persoon die doormiddel van manipulatietactieken probeert om zijn/haar wil, emoties en frustraties te uiten.

Voor de overige punten zie mijn wensite: http://www.myhope.nl/.


Suzanne Julen – My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 48

De codependent en trauma bonding

Posted on May 21, 2017 at 12:10 AM Comments comments (808)


De codependent en "trauma bonding"


Vanwege het ongezonde denkpatroon van de codependent kan hij/zij verzeild raken in destructieve relaties (omstandigheden). Omdat de codependent geen grenzen kan aangeven, geen NEEN durft te zeggen te misbruik en vak genoeg niet eens beseft dat hij/zij in een destructieve relatie zit is het voor hen vaak genoeg heel moeilijk om de situatie te veranderen. Met professionele hulp kan de codependent duidelijk worden gemaakt wat er precies speelt, hoe eruit te komen en hoe zichzelf fysiek – en emotioneel te beschermen.

Zoals eerder vermeld in mijn vorige blog: de codependent en relatieverslaving (Zie: http://www.myhope.nl/apps/blog/ ) kan de codependent verslaafd zijn geraakt aan de destructieve relatie. Dit maakt het moeilijker om los te komen.

Een belangrijk component dat ervoor zorgt dat de codependent moeilijk kan los laten is de ontwikkelde “ trauma bonding” met de narcist. Belangrijk is dus om te weten wat “ trauma bonding” is.


Charlotte van der Hoeven geeft een prachtige omschrijving hiervan. Ze zegt hierover het volgende:

(Zie: Blog Narcisme.nl. Charlotte van der Hoeven. Coaching & training. http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/05/trauma-bonding-bij-narcistisch-misbruik.html).


Wanneer we in een relatie terecht zijn gekomen waarin narcistisch misbruik plaatsvindt, is er sprake van geestelijk en/of lichamelijk geweld. Er wordt onder andere stelselmatig gelogen, gemanipuleerd en gaslighting toegepast. Door de vele vormen van misbruik, ontstaat er een intense gehechtheid aan de narcist. Dit ontstaat wanneer je het gevoel hebt zowel emotioneel als fysiek afhankelijk te zijn van deze destructieve persoon. Het misbruik wisselt constant tussen beloning en straf, waardoor je afhankelijk wordt gemaakt of bent geworden van de misbruiker en daaruit volgend het onbewuste denkpatroon creëert dat je denkt dat hij/zij almachtig is. Wanneer we in een relatie terecht zijn gekomen waarin narcistisch misbruik plaatsvindt, is er sprake van geestelijk en/of lichamelijk geweld. Er wordt onder andere stelselmatig gelogen, gemanipuleerd en gaslighting toegepast. Door de vele vormen van misbruik, ontstaat er een intense gehechtheid aan de narcist. Dit ontstaat wanneer je het gevoel hebt zowel emotioneel als fysiek afhankelijk te zijn van deze destructieve persoon. Deze destructieve persoon wil controle en macht op je uitoefenen, dus wat gaat hij/zij doen?


Manipuleren, isoleren, intimideren, gaslighting toepassen en zorgen dat al jouw aandacht, tijd en energie naar hem of haar uitgaat, zodat er geen ruimte meer is om bij je"zelf" te komen of te blijven, je in verwarring wordt gebracht en voortdurend gericht bent op de ander waardoor er -zonder dat je het zelf in eerste instantie door hebt- een ongezonde, maar sterke emotionele hechting ontstaat. Daarnaast ben je voortdurend afgestemd op de ander door het constante spel van aantrekken en afstoten en wordt je ontregeld, want word je beloond of juist gestraft? De momenten dat je weer beloond wordt, koester je des te meer en dit worden de momenten waar je naar streeft en voor leeft, omdat deze je hoop, opluchting en geluk geven. Je voelt het verlangen om dit moment en dit samenzijn vast te houden, dus ga je er alles aan doen om dit te bewerkstelligen en de narcist tevreden te stellen. Je wordt dus afhankelijk van het gedrag van de narcist. Vergelijk het met een kind, deze is ook afhankelijk van zijn ouders. Ook jij bent in een afhankelijkheidspositie terecht gekomen. Weliswaar een ongezonde en ongelijkwaardige, die is ontstaan in deze destructieve relatie door het constante patroon van onbalans en ontregeling. Je begint je zowel fysiek als geestelijk afhankelijk te voelen van de narcist, die dit versterkt door het voortdurende patroon van belonen en afstraffen. Uit onderzoek blijkt dat dit destructieve gedrag de sterkste emotionele banden ontwikkelt in een relatie, hoe ongezond ook! Maar omdat de aard van deze relaties zo intens is, er sprake is van totale ongelijkwaardigheid en narcistisch misbruik, wordt er een nog groter gevoel van gehechtheid aangewakkerd. Deze sterke gehechtheid wordt ook wel "Trauma bonding " genoemd.


Hoe moet je hier dan van loskomen?

Vooropgesteld, tijd is de belangrijkste heelmeester, zeker wat betreft trauma bonding.

Maar niet alleen tijd, ook het leren inzien dat je te maken hebt met iemand met een stoornis.

Het voelt echt als afkicken, je zult in het begin de behoefte hebben om contact op te willen nemen en aangezien de narcist je vaak niet uit zichzelf zomaar zal laten gaan, maakt dat het nog gecompliceerder. Je bent dus volledig in gevecht, niet alleen om van de narcist los te komen, maar ook in gevecht met je"zelf". Want mede door trauma-bonding zegt alles in je gevoel terug te willen, ook al weet je met je verstand dat het niet goed voor je is. Realiseer je dat het contact wat de narcist keer op keer met je opneemt, niks te maken heeft met oprechte liefde, maar met macht en controle. Hij/zij wil je in de greep houden. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat jij niet degene bent met het probleem, dat is de ander, ook al werd er anders tegen je gezegd door de narcist. Deze heeft je meegesleurd in zijn/haar probleem, je bent gaan hechten op een ongezonde manier en dat zorgt onder andere voor dit moeizame herstel en loslatingsproces. Onthoud: Ook al voelt het nu niet zo, je bent altijd sterker dan de misbruiker. Jij kunt ervoor kiezen om weg te gaan en te gaan werken aan je eigen herstel en jij kunt er ook voor kiezen weer je"zelf" te worden.


Zie: Blog Narcisme.nl. Charlotte van der Hoeven. Coaching & trainining. http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/05/trauma-bonding-bij-narcistisch-misbruik.html.


Mijn mening over “ trauma bonding”: Ik zie “ trauma bonding” als een ongezonde en gevaarlijke strategie die wordt toegepast door de narcist. Het moet als volgt worden gezien. Als je in de relatie bent met de narcist (tijdens de devaluatie fase en het masker gaat er van tijd tot tijd af) zegt je hoofd tegen je dat je te maken hebt met een gevaarlijke of zieke persoon en dat de relatie niet goed voor je is. Daar tegenover zegt je hart tegen je dat het een lieve persoon is en dat je het je allemaal inbeeldt.


De narcist is een master manipulator en speelt van tijd tot tijd een lief- boos spel. Dit is bedoeld om de codependent te laten twijfelen aan zijn /haar realiteit. Dit lief-boos spelletje voedt de “ trauma bonding”.


Hoe kun je de “ trauma bonding” breken? Ik geloof dat er naast het lief-boos spelletje nog een diepere oorzaak is die de “ trauma bonding” voedt. Dit is de angst om alleen te zijn! Deze angst moet eerst worden gebroken. De codependent moet leren hoe geestelijk de angst om alleen te zijn los te laten.


Hoe kan de codependent de angst om alleen te zijn los laten? Dit kan als eerste door te erkennen dat men last heeft van de angst om alleen te zijn. Ten tweede moet men leren hoe geestelijk de angst los te laten. Doormiddel van een oefening kan geleerd worden hoe de angst los te laten. De oefening wordt geleerd tijdens de therapie.

Deze oefening is zowel effectief voor de codependent die ervoor kiest om de relatie te beëindigen als de codependent die ervoor kiest om in de relatie te blijven.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights are reserved. http://www.myhope.nl/.

weergaven:49De codependent en relatieverslaving

Posted on May 19, 2017 at 10:45 AM Comments comments (1084)


De codependent en relatieverslaving.

De codependent vertoont verslavend gedrag. Er kan sprake zijn van verschillende vormen van verslaving. De codependent kan ook verslaafd raken aan een relatie/persoon. Het gevaarlijke hiervan is dat de codependent door de verslaving de relatie moeilijk kan beëindigen. Bij het beëindigen van de relatie kan de codependent last krijgen van dezelfde verschijnselen als bij een drugsverslaafde. Hierbij moet gedacht worden aan: zweten, hartkloppingen, enorme schuldgevoelens enz.

Mijn inziens zijn er ook drie andere belangrijke zaken waarmee men rekening moet houden bij een relatieverslaving. Deze zijn de onveilige hechtingsstijl, de verlatingsangst (die is ontwikkeld in de jeugd) en de " trauma bonding" (die is ontwikkeld tijdens de huidige destructieve relatie). Deze 3 zaken zorgen ervoor dat de codependent meestal heel veel moeite heeft om de huidige destructieve relatie(s) te beëindigen.

Bij de herstelfase kan door middel van cognitieve gedragstherapie de onveilige hechtingsstijl, de ongezonde verlatingsangst en de " trauma bonding" worden gewijzigd naar en veilige hechtingsstijl, een gezonde verlatingsangst en het doorbreken van de angst om alleen te zijn.

Hieronder worden de voor mij belangrijke punten voor herstel besproken:

1. Veilige hechting: Een hechtingsstijl van kinderen die in tegenstelling tot kinderen die onveilig gehecht zijn ontspannen en op hun gemak zijn bij hun verzorgers en die verdraagzaam zijn tegenover vreemden en nieuwe ervaringen.

Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, blz. 260.

2. Verlatingsangst: Een veelvoorkomende patroon van angst dat wordt waargenomen bij jongen kinderen die worden gescheiden van hun verzorgers.

Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, blz. 260.

3. " Trauma bonding". Hierover zegt Charlotte van der Hoeven het volgende. Trauma bonding is het resultaat van de voortdurende cycli van misbruik waarbij er met onderbrekingen een afwisseling is, tussen steeds sterker wordende beloningen en straf van de misbruiker naar het slachtoffer toe, waardoor er krachtige emotionele banden worden gecreëerd. Dat klinkt ingewikkeld, maar betekent het volgende; Wanneer we in een relatie terecht zijn gekomen waarin narcistisch misbruik plaatsvindt, is er sprake van geestelijk en/of lichamelijk geweld. Er wordt onder andere stelselmatig gelogen, gemanipuleerd en gaslighting toegepast. Zie: Blog Narcismevrij.nl. Charlotte van der Hoeven. http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/05/trauma-bonding-bij-narcistisch-misbruik.html.

Mijn inziens enkele voorbeelden van relaties waar er sprake is van relatieverslaving:

1. De relatie met een loverboy;

2. De relatie met een partner die je emotioneel -en fysiek mishandelt;

3. De relatie met een narcistisch, controlerende en dominante

ouder/kind/familielid;

4. De relatie met een narcistische, controlerende en dominante baas of werken in een extreem narcistische werkomgeving.

Zoals eerder genoemd speelt bij relatieverslaving de hechtingsstijl (die is ontwikkeld in de jeugd) een belangrijke rol. Mary Ainsworth heeft onderzoek gedaan naar de hechting van zuigelingen. Zij concludeerde dat er een onderscheid moet worden gemaakt in:

1. Veilige hechting;

2. Onveilige hechting.

De onveilige hechting kan weer worden onderverdeeld in: 1. Angstig-ambivalente hechting: Een van de twee primaire reactiepatronen bij onveilig gehechte kinderen waarin een kind contact wil met de verzorger, extreme blijk van verdriet vertoont wanneer het wordt gescheiden van de verzorger en moeilijk te troosten is wanneer het is herenigd met de verzorgers.

2. Angstig-vermijdende hechting: Een van de twee primaire reactiepatronen bij onveilig gehechte kinderen waarin een kind geen interesse toont in contact met de verzorger en geen blijk van verdriet vertoont wanneer het van de verzorger wordt gescheiden, noch blijdschap vertoont wanneer het wordt herenigd met de verzorger.

Zie ook: Philip G.Zimbardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina 260.

Langetermijneffecten van hechting: Naarmate kinderen opgroeien en volwassenen worden, beperken ze hun hechting niet langer tot hun primaire verzorger. Ze verbreden hun hechting geleidelijk tot andere gezinsleden, vrienden, docenten, collega, s en anderen. Er bestaan echter aanwijzingen dat de primaire hechtingsrelatie als werkmodel dient voor latere belangrijke relaties. met andere woorden: datgene wat het kind bij de eerste relatie met de verzorger leert te verwachte, bepaalt hoe latere relaties worden waargenomen en geïnterpreteerd. Kinderen met een veilige hechting zijn meestal beter aangepast en gaan gemakkelijk met anderen om, terwijl angstig-ambivalent gehechte kinderen vaak wantrouwige volwassenen worden. Kinderen met een angstig-vermijdende hechting hebben de minste kans om hechte emotionele relaties met anderen aan te gaan.

Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina 261.

Bij de codependent heeft de zuigeling/ het kind niet de gelegenheid gekregen om zijn/haar gevoelens en emoties te uiten. Het gedrag stemde men af op dat wat de de ouders/verzorgers gelukkig zou maken. Als de zuigeling/ het kind te maken heeft gehad met narcistische ouders of ouders die emotioneel niet aanwezig waren dan kan de zuigeling/ het kind denken dat deze relatievorm de norm is voor een gezonde relatie. Hierdoor kan de codependent steeds verzeild raken in soort gelijke relaties als die met de ouders/verzorgers.

Mijn inziens is het bij het doorbreken van de relatieverslaving heel belangrijk om zich ook te richten op de denkpatronen die de codependent heeft ontwikkeld over een gezonde relatie. Kortom: Hoe moet een gezonde relatie eruit zien voor de codependent?(voor de therapie).

Bij het effectief doorbreken van de relatieverslaving moet er mijn inziens worden gewerkt aan de volgende zaken: (dit kan door middel van cognitieve gedragstherapie):

1. Leren hoe "een gezonde relatie" eruit ziet en hoe de codependent zijn/haar grenzen kan aan geven en behouden in de relatie;

2. Bewustwording van het feit dat men is opgegroeid in een disfunctionele/ ongezonde leefomgeving. Dat er hierdoor een onveilige hechtingsstijl, een ongezonde verlatingsangst en verkeerde denkpatronen over " een gezonde relatie" zijn ontwikkeld;

3. Bewustwording van eventuele aanwezigheid van pestgedrag, emotioneel - en fysiek misbruik in de huidige relatie(s);

4. Leren dat men niet verantwoordelijk was voor het gedrag van de ouders/ verzorgers en dat men nu ook niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de destructieve persoon (en) in hun leven;

5. De codependent leren dat hij/zij fundamentele rechten heeft als mens. Leren hoe deze rechten af te dwingen en toe te passen in relaties.

6. De codependent leren hoe de (huidige) destructieve persoon of -omstandigheid geestelijk los te laten.

Wil je meer weten over boven genoemde zaken en hoe ze zo effectief mogelijk kunt toepassen neem dan gerust contact op met My Hope.

http://www.myhope.nl/. My Hope. Doorbreek codependentie, stop pestgedrag en narcistisch misbruik in relaties. tel: 06-27292126.

Suzanne Julen- My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven:53


De kracht van de codependent en de high sensitive person

Posted on May 18, 2017 at 11:40 AM Comments comments (532)


De kracht van de codependent en de high sensitive person.


Dit is een speciale bemoediging voor de codependent en de high sensitive person.

De narcist is zo super AFGUNSTIG op jullie omdat jullie SPECIAAL zijn.

Jullie hebben ALLES wat de narcist niet heeft en NOOIT zal hebben.

Ik zeg NOOIT tenzij ze er “ echt” voor kiezen om te veranderen!

Daarom zijn ze zo afgunstig op jullie, proberen ze jullie te CONTROLEREN en JULLIE TE ZIJN!

De narcist is steeds in COMPETITIE met jullie. Waarom? Jullie hebben iets wat ze NOOIT zullen hebben.

Jullie hebben: EMPATHIE, LIEFDE, CREATIVITEIT, CHARME, ECHTHEID, SCHOONHEID, INTELLIGENTIE, SUPER GEVOELIGHEID en zijn UNIEK.

Als iemand er constant werk van maakt om je rot te laten voelen dan GEEFT DAT AAN DAT JE EEN BEDREIGING BENT VOOR DEZE PERSOON!

In feite moet je trots zijn op jezelf.

Daarom codependent en high sensitive person STOP met de “ SELFSABOTAGE ” die de afgunstige narcist steeds voedt.

Schud de VOOROORDELEN, LEUGENS EN NONSENS van je af.

Ga recht op staan en kijk TROTS om je heen.

En zie…door je EIGEN OGEN hoe SPECIAAL je bent.

Stop om te functioneren als NARCISTISCHE VOEDING voor de afgunstige narcist.

Jullie zijn STERK, GEWELDIG, BIJZONDER en SPECIAAL!


Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 58


Belangrijke toevoeging op de blog smurfenlied als remedie voor narcistisch misbruik

Posted on May 18, 2017 at 10:35 AM Comments comments (178)

Beste allemaal,

Een belangrijke toevoeging aan mijn vorige blog: https://lnkd.in/g54d5SX." target="_blank">http://https://lnkd.in/g54d5SX.

Ik ben vergeten bij te vermelden dat de door mij omschreven tactiek alleen moet worden gebruikt als je incidenteel een gesprek hebt met een narcist.

Indien je in een langdurige relatie zit met een narcist kan dit zorgen voor nog meer ellende. De actie kan bij de narcist zorgen voor een "narcistic injury".

De beste manier is dan om op dat moment " de rol " te spelen die ze voor je hebben bedacht in hun hoofd. Let wel op probeer wel de woorden en acties van de narcist je niet persoonlijk aan te trekken. Het ligt niet aan jou ze hebben zelf een psychisch probleem! Zie ook de video van Sacha Slone: https://lnkd.in/grskKyM." target="_blank">http://https://lnkd.in/grskKyM.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

Het smurfenlied als remedie tegen narcistisch misbruik

Posted on May 17, 2017 at 11:05 AM Comments comments (487)

Smurfenlied als remedie tegen narcistisch misbruik


In het geval jullie het niet weten is de narcist steeds op zoek naar narcistische voeding om zich “goed te voelen”. Uit zichzelf kunnen ze zich niet goed voelen. Dit zoeken ze bij anderen door letterlijk “ hun energie op te eten”. Ze doen het soms door drama te creëren of door een slachtoffer te spelen om een reactie te kunnen krijgen van de codependent.

De codependent moet leren om zich emotioneel te beschermen hiertegen en te weigeren om zich als narcistische voeding te laten gebruiken. Twee effectieve manieren zijn:

1. De “ Observe and not absorbe” methode door Ross Rozenberg. Zie de link: https://www.youtube.com/watch?v=Io15t9V5bXc&t=24s." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=Io15t9V5bXc&t=24s.

2. De “ Responding vs reacting” methode. Inner Intergration vertelt in de volgende video hierover. Zie de link: https://www.youtube.com/watch?v=qima6k2Jnhk." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=qima6k2Jnhk.

Ik heb zelf een manier bedacht om op een grappige manier de “ observe and not absorbe” methode toe te passen. Mijn inziens moet je bij de “ observe and not absorbe”methode tijdens de interactie met de narcist jezelf los maken en boven de situatie plaatsen. Dus tijdens de interactie met de narcist ga je observeren en NIET absorberen (niet innemen).

Hieronder mijn methode om het in de praktijk toe te passen:

1. Op het moment van de interactie met de narcist (dus als je merkt dat de narcist iets zegt of doet om een reactie bij je op te wekken) visualiseer dat er een GROTE DIKKE SMURF voor je staat met een GROTE NEUS. Denk dan gelijk ook aan het lied van Vader Abraham en als het kan mag je ook meezingen en dansen. Zie de link van het lied: https://www.youtube.com/watch?v=gnYggJwvALo." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=gnYggJwvALo.

Deze methode kun je toepassen als de narcist op dat moment in zijn/haar gemene rol is.

2. Op het moment van de interactie met de narcist (dus als je merkt dat de narcist iets zegt of doet om een reactie bij je op te wekken) visualiseer dat er een “ lief VIES klein konijntje” voor je staat met een VIES vliegje op zijn/haar neus. Natuurlijk is dat niet zo. De narcist is een wolf in schapenvel hij/zij doet alsof. Denk dan gelijk ook aan het lied “ lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus”. Helaas weet ik niet wie dit lied zingt. Zie de link van het lied: https://www.youtube.com/watch?v=wwDhzl_O6qY." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=wwDhzl_O6qY.

Deze methode kun je toepassen als de narcist op dat moment in zijn/haar slachtofferrol is.

Trouwens bij beide liedjes kun je ook de pasjes leren en ook toepassen. Het lijkt dan heel grappig en je breekt dan ook gelijk het effect dat de narcist op je wilde hebben. De kans is groot dat de narcist daarna gelijk de benen neemt.

Dus mensen bekijk de video,s , leer de liedjes uit het hoofd, leer de pasjes en uitproberen. Ik durf met 90% te zeggen dat het lukt. Let wel op in het begin lijkt het eng maar oefening baart kunst!

Laat mij nog even weten als het werkt.

Suzanne Julen-My Hope 2017. All rights reserved.

weegaven:65


De narcistische werkplek.

Posted on May 16, 2017 at 4:15 PM Comments comments (413)


De narcistische werkplek.

Wat is een narcistische werkplek? Ik zie de narcistische werkplek als een werkplek waar dezelfde disfunctionele structuur geldt als bij het disfunctionele gezin waarin de codependent is opgegroeid. Zie ook mijn vorige blog: De codependent en het disfunctionele gezin (familie). Zie de link: http://www.myhope.nl/apps/blog.


Mijn inziens gelden op de narcistische werkplek dezelfde kenmerken als omschreven door Jolande Rommens-Musquetier van Minerva Counseling. Ze geeft een prachtige opsomming van de kenmerken van het disfunctionele gezin. Zie haar link: https://www.minervacounseling.nl/index.php/contact/wie-ben-ik" target="_blank">http://https://www.minervacounseling.nl/index.php/contact/wie-ben-ik. Zie ook de link naar mijn blog: http://www.myhope.nl/apps/blog.


Hieronder een overzicht van de kenmerken genoemd door Jolanda Rommens-Musquetier. Ik heb alleen kind en ouder vervangen door werknemer en leidinggevende. Ook heb ik mijn eigen zienswijze toegevoegd.

1. Controle. Je moet als werknemer telkens verantwoording afleggen over je gevoelens, gedrag en relaties aan je leidinggevende. De leidinggevende wil continu weten wat de werknemer doet, met wie en waar hij/zij uithangt. De werknemer wordt voortdurend gecontroleerd in zijn/haar doen en laten en er is geen vertrouwen in hem/haar. Bijv: Je teamleider zegt tegen je dat je altijd aan hem/haar moet melden waar je naar toe gaat, met wie je praat en waarover jullie praten. Als smoes wordt gebruikt “dat men dan weet wat te zeggen als er voor je wordt gebeld”;

2. Gelijk hebben. De leidinggevende wil continu gelijk hebben. De werknemer heeft daarmee altijd ongelijk. Ze vertellen de werknemer voortdurend dat hij/zij dingen fout doet en zitten vaak op hem/haar te vitten. Er is de hele tijd strijd en discussie op de werkvloer en de werknemer heeft het gevoel dat hij/zij nooit iets goed kan doen. Bijv: Een leidinggevende die bij elke onenigheid zijn/haar gelijk moet hebben.

3. Ontkenning. De gevoelens, gedachten, wensen, behoeften en ideeën van de werknemer worden continu ontkend of genegeerd. Er is weinig aandacht voor wat de werknemer bezig houdt en als hij/zij een probleem heeft moet hij/zij niet bij de leidinggevende zijn want die hebben daar weinig tot geen belangstelling voor of interesse in. Bijv: Indien de werknemer met een idee komt wordt het gelijk van de tafel geveegd. De leidinggevende is niet geïnteresseerd in hoe de werknemer de dingen ziet en waar zijn/haar talenten zitten;

4. Eerlijkheid. Het is niet de bedoeling dat de werknemer eerlijk voor zijn/haar eigen mening uit komt of voor zichzelf op komt. De werknemer wordt geacht zijn/haar mond te houden en niet tegen te sputteren of kritiek te leveren. Hoe voorzichtig de werknemer het ook brengt of hoe diplomatiek hij/zij ook is, het is niet de bedoeling dat de werknemer zijn/haar eigen mening naar voren brengt als deze niet overeenkomt met die van de leidinggevende. Bijv.: De werknemer voelt zich net als een robot. Op de werkplek mag hij/zij niet meedenken. Hij/zij moet alleen opdrachten uitvoeren;

5. Wegredeneren. Als de werknemer iets naar vindt of hij/zij voelt zich rot dan wordt het weggeredeneerd als in: "bekijk het van de zonnige kant of je hebt het hier hartstikke goed, er is helemaal geen probleem." Voortdurend worden gevoelens gerationaliseerd als deze een negatieve lading hebben. Het mag er niet zijn en ze worden ontkend. Mijn inziens zorgt dit voor “cognitieve dissociatie” en “ trauma bonding”. Ik zie het als een vorm van gaslighting. Bijv: De leidinggevende zegt dat hij/zij het beste met de werknemer voor heeft en de daden zeggen het tegenover gestelde;

6. Onvergeeflijk zijn. Er wordt de werknemer niets vergeven, alles wat de werknemer ooit fout gedaan hebt wordt telkens weer opgerakeld en herhaald. De leidinggevende blijft boos op de werknemer zonder hem/haar te vergeven of dingen op te lossen. Er worden voortdurend oude koeien uit de sloot gehaald als er weer iets gebeurd is. Bijv; Als de werknemer zijn eerlijke mening geeft over iets dan zegt de leidinggevende:” Ja maar weet je nog dat je een stuk 1 jaar geleden te laat had ingeleverd en er zaten fouten in”. Ik zie dit als een manier om de werknemer schuldig te laten voelen zodat die niet durft om de mening te geven;

7. De schuld geven. De werknemer krijgt telkens overal de schuld van. Dat hij/zij niet goed genoeg is, alles verkeerd doet of niet leuk genoeg is. Als iets niet goed is gegaan dan ligt dat aan de werknemer. Kritiek is er dagelijks en er is zelden of nooit een compliment of goedkeuring;

8. Wantrouwen. De werknemer krijgt de boodschap mee dat hij/zij niemand kan vertrouwen en er maar beter op kan rekenen dat hij/zij er altijd alleen voor zal staan. Dat niemand te vertrouwen is op de werkplek en dat hij/zij altijd op zijn/haar hoede moet zijn. Dit is mijn inziens een manier om de werknemer te isoleren en het gevoel te geven dat hij/zij geen hulp kan krijgen van anderen en daardoor ook geen hulp zoekt.


Ik wil nog de volgende kenmerken toevoegen (eigen kenmerken):

1. Pestgedrag, emotioneel – en fysiek misbruik door de leidinggevende. Hierbij moet gedacht worden aan mindcontrol, gaslighting, manipulatie, projectie, bewust achterhouden van informatie dat relevant is, buiten sluiten, silent treatment, sexuele aanranding, discriminatie, bedreigingen voor ontslag e.a. zie de volgende links: http://nl.wikihow.com/Hersenspoeling-herkennen-en-voorkomen;

http://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/mind+control

http://www.encyclo.nl/begrip/hersenspoelen

De site van de FNV: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/pesten-intimidatie-discriminatie." target="_blank">http://https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/pesten-intimidatie-discriminatie.

2. Narcistische leidinggevende (n). Er kunnen meerderen narcistische leidinggevenden zijn op 1 werkplek. Vaak genoeg dekken ze elkaar waardoor het voor de werknemer moeilijk is om zijn/haar recht te vinden.

3. De bedrijfsarts is partijdig. Een bedrijfsarts die goede vrienden is met de leidinggevende.

4. De werknemers op de werkplek hebben net als in het disfunctionele gezin een rol toe gekregen van de narcistische leidinggevende. Er is een onderscheid gemaakt in de “ black shape” werknemer(s) en de “ golden” werknemer(s). De narcistische leidinggevende zet ze tegen elkaar op. De “golden” werknemer(s) mag alles en bij hem/haar gelden andere regels. Ook krijgen ze de leuke en uitdagende taken. De “ black shape” werknemer(s) krijgt de rot klusjes en de leidinggevende heeft altijd kritiek op hem/haar. Vaak als er 1 “ black shape” werknemer is op de afdeling wordt die zowel door de narcistische leidinggevende als de “ golden” werknemer(s) uitgesloten en genegeerd (silent treatment).

5. Soms wordt de narcistische leidinggevende weer gepest door zijn/haar leidinggevende.


Om een beeld te krijgen van de narcistische werkplek zie de video van Pink Floyd Another Brick in the wall: https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U." target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U.


Voor een prachtig voorbeeld van pestgedrag op de werkvloer en de gevolgen daarvan moet ik je verwijzen naar Wijlen Arthur Gotlieb. Zie ook de bekende video:  https://www.youtube.com/watch?v=h1yt2AeY240" target="_blank">http://https://www.youtube.com/watch?v=h1yt2AeY240. Aan de hand van zijn bewijsstukken is er een boek geschreven. Dit boek is een aanrader.

Herken je dit bij jezelf en wil je hieruit komen. Neem contact op met My Hope. My Hope geeft juridisch advies, biedt hulp om emotioneel weerbaar te worden, biedt counseling bij overplaatsing naar een andere afdeling binnen het bedrijf, biedt hulp bij beëindiging van het dienstverband en biedt loopbaancoaching.

Zoek hulp omdat pestgedrag of wel mobbing kan leiden tot PTSS, Burn-out en soms Zelfmoord.

Bij vermoeden van pestgedrag zoek hulp!

Suzanne Julen- My Hope 2017. All rights reserved.

weergaven: 67Rss_feed