Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Codependency en narcist ( en sociopaat en psychopaat)


Vanwege de verkeerde denkpatroon van de Codependent is deze zeer gevoelig voor narcistische relaties. Hierbij moet gedacht worden aan relaties met narcisten, sociopaten en psychopaten. Dit komt omdat de Codependent steeds op zoek is naar iemand om zijn eigenwaarde te bevestigen. De narcist, sociopaat en psychopaat daar in tegen zijn steeds op zoek naar iemand die hen aandacht kan geven. De codependent met zijn ongezonde denkpatroon is daar de geschikte kandidaat voor. In dit stuk wil ik mij beperken tot de persoon met een narcistische persoonlijkheid. 

Een relatie hebben met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis is vaak een destructieve relatie. Amerikaans wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat personen die lijden aan narcistische persoonlijkheidsstoornis slecht zijn in het onderhouden van relaties.

Verliefd worden op een persoon die lijdt aan deze stoornis is in het begin vaak niet moeilijk, tot de werkelijke narcist boven komt drijven. Vanaf dat moment is het vaak een relatie waarin manipulatie, vernedering en gevoelens van onmacht een hoofdrol spelen.


Wanneer een relatie langer duurt, komt de ware narcist vaak naar boven. Er kan binnen deze relatie wreed en agressief gedrag ontstaan, zeker als niet aan de voorwaarden van de narcist voldaan wordt. Een narcist zal proberen iemand dwangmatig dicht bij zich te houden, zal jaloers gedrag vertonen maar zal aan de andere kant zorgen dat de persoon waarmee ze de relatie hebben geen grip op hen krijgt. Belangrijk voor narcisten is dat hun partner geen macht over hen krijgt en ze niet afhankelijk worden van deze persoon. De partner wordt binnen deze relatie vaak tot een bezit gemaakt, waarbij de gevoelens van de partner totaal ondergesneeuwd worden door het gedrag van de narcist.


Een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis zal vaak van niemand anders houden dan zichzelf. Dit wordt natuurlijk niet zo uitgesproken om te voorkomen dat de partner dit doorkrijgt en weg gaat. De woorden “ik hou van jou” zijn dan ook geen woorden die in het vocabulaire van een narcist voorkomen. Een narcist wil niet dat de partner zelfstandig wordt en zal alles doen om dit te frustreren. De narcist is bang voor een 1 op 1 relatie en zal hier, voor zijn gevoel, alles aan doen om zich hier niet daadwerkelijk in te begeven. Uiteraard niet zo erg dat het merkbaar is voor de partner en deze de narcist zal verlaten. Hij zal dus afstand houden binnen de grenzen die voor hem ongevaarlijk zijn.

In een relatie zal een persoon de lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis proberen zijn partner te misleiden door haar een gevoel van onduidelijkheid en onzekerheid te geven. De partner zal hierdoor vaak harder haar best doen. De narcist houdt van deze aandacht maar weet van zichzelf dat hij deze persoon nooit te dichtbij zal laten. Hoe meer iemand dus zal investeren in een narcist, hoe meer de narcist zich qua gevoel van deze persoon af zal keren. Terwijl de narcist wel geniet van de aandacht en zich graag op een voetstuk geplaatst voelt.

Realiteit is dat een relatie met een persoon die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak kansloos is. Narcisme in relaties is vaak dodelijk. Relaties met narcisten eindigen dan vaak ook op een pijnlijke en vaak lelijke manier. Narcisten zullen ook weer snel hun best doen om een nieuw “slachtoffer” aan de haak te slaan.


Bij de narcist kan er weer een onderverdeling worden gemaakt in de open narcist en de verborgen narcist. Beide typen narcisten voelen zichzelf beter dan de rest en vinden dat ze recht hebben op een speciale behandeling. Zij gebruiken mensen om zichzelf van zogenaamde “narcistische voeding” te voorzien. Maar er is ook een duidelijk onderscheid te zien tussen deze twee typen narcisten:

 • Openlijke narcisme

  Een openlijke narcist wordt veel eerder als een narcist herkend. Een openlijke narcist steekt zijn arrogantie vaak niet onder stoelen of banken, komt vaak veeleisend over en is ook niet bang om bij een meningsverschil keihard de confrontatie aan te gaan. Tegelijkertijd bezit deze openlijke narcist over een goede dosis charme en mensenkennis, zodat hij er in eerste instantie vaak wel “mee weg komt”.

  Hoe dan ook zal dit type narcisten veel eerder botsen met mensen en zal hun narcistische persoonlijkheid veel meer aan de oppervlakte liggen.

 • Verborgen narcisme
  Een verborgen narcist is daarentegen veel moeilijker te herkennen en wordt vaak alleen door naasten “ontmaskerd”. Je zou een verborgen narcist kunnen omschrijven als “een wolf in schaapskleren”. Wanneer je een relatie hebt met een verborgen narcist dan kan deze in het bijzijn van anderen ontzettend lief en attent zijn, maar zodra je enkel met z’n tweeën bent dan draait deze persoon om als een blad aan een boom.
  Verborgen narcisten hebben, in tegenstelling tot openlijk narcisten, geleerd dat ze sneller hun doel bereiken door te proberen zich juist uit alle macht te presenteren als invoelende, liefdevolle betrokken mensen om zo de erkenning en waardering te krijgen waar ze zo naar verlangen.
  Verborgen narcisten doen naar de buitenwereld toe ontzettend hun best om vriendelijk, meelevend en aardig gevonden te worden. Intussen zijn ze van binnen net zo egoïstisch en narcistisch als openlijke narcisten. Maar ze zijn heel erg bezig om hun masker naar de buitenwereld van liefhebbend en sympathiek persoon in stand te houden. Ze maken zich veel zorgen over het afvallen van hun masker. Ze zijn ook vatbaarder voor stress en in tegenstelling tot openlijke narcisten geloven zij diep van binnen juist níet in hun eigen façade. Zij beschikken gewoon niet over dat enorme zelfvertrouwen dat openlijke narcisten wel hebben. Ze doen enorm hun best om hun gevoelens daarover niet aan de buitenwereld te vertonen en onderdrukken hun gevoelens op dit gebied ook naar zichzelf toe.Net als openlijke narcisten voelen verborgen narcisten zich niet schuldig over het pijn doen van anderen. Het kan soms wel zo lijken, omdat ze heel goed kunnen doen alsof. Ze zijn ook net zo competitief, zich bewust van hun gedrag en berekenend.

 • Verborgen narcisme herkennen

Hieronder een lijst van kenmerken van verborgen narcisten:

1. Het gevoel dat er iets mist in de relatie met deze persoon waar je niet precies je vinger op kunt leggen;

2. Stijfkoppig, zeggen geen sorry, behalve wanneer ze iets van je nodig hebben (zie narcistische voeding);

3. Kunnen je je schuldig laten voelen, ook over zaken die niet jouw schuld zijn;

4. Alles draait altijd om hen;

5. Perfecte leugenaars, charmant, meesters in manipuleren;

6. Ze spelen vaak verschillende rollen in verschillende omstandigheden;

7. Projecteren van onzekerheden en gebreken. Ze doen alsof ze dit in jou zien (zie projectie);

8. Enorm gevoelig voor opbouwende kritiek, kunnen daar vaak erg heftig op reageren;

9. Problemen met intieme relaties;

10. Gaan vaak om met mensen die inferieur zijn op een aantal aspecten zodat ze zich beter kunnen voelen dan zij;

11. Voelen niet of nauwelijks spijt;

12. Het ligt altijd aan een ander, nooit aan henzelf;

13. Materialistisch;

14. Enorm gebrek aan inlevingsvermogen (hoewel ze dit wel heel goed kunnen veinzen indien nodig);

15. Overdreven charmant;

16. Kruipen gauw in de slachtofferrol.

 • Vrienden van de verborgen narcist
  Verborgen narcisten voelen zich vaak thuis bij vrienden die op bepaalde aspecten onderdoen voor hen. Dit doen ze omdat ze bang zijn om ontdekt te worden hoe ze werkelijk zijn. Ze willen graag gezien worden als redders of als mensen die veel om anderen geven. Verborgen narcisten hebben vaak een enorme bewondering voor mensen die succesvol zijn op een gebied waarin zij ook graag succes zouden willen hebben. Naast deze bewondering voelen zij tegelijkertijd ook jaloezie naar deze mensen voor hun succes. Ze beweren vaak dat ze willen dat jij succes hebt/succesvol bent, maar zodra je dat dan hebt dan kunnen ze daar erg jaloers op zijn.

 • Kritiek op zichzelf
  Verborgen narcisten kunnen regelmatig zwelgen in gevoelens van onderwaardering. Ze lijken een openhartig verhaal te vertellen waarbij ze zichzelf naar beneden halen en dingen zeggen als dat ze niks waard zijn en het nooit zullen maken, etc. Dit is een (vaak effectieve) kreet om narcistische voeding. Ze kunnen dit zo goed spelen dat hun gesprekspartner de behoefte voelt om deze verhalen te ontkennen en de narcist op te peppen met aandacht en complimenten.

 • Goede toneelspelers
  Verborgen narcisten worden doorgaans alleen “ontdekt” door mensen die dicht bij hen staan. Denk aan familieleden en partners. Vaak gaat er een hoop ellende aan vooraf voordat je doorhebt dat je te maken hebt met verborgen narcisme. Vooral ook door de verschillende rollen die hij/zij speelt zodat je omgeving een totaal ander beeld van deze persoon heeft dan jij en je het gevoel kunt krijgen dat het allemaal aan jou ligt en dat je het verkeerd ziet.
  Heb je een relatie met een verborgen narcist? Dan kan het kan heel goed helpen door er veel over te lezen zodat je leert hoe je jezelf kunt beschermen.

Voor meer informatie over de narcist zie de website:
http://www.narcistischepersoonlijkheidsstoornis.nl dd. 27-4-17. Ik heb de informatie ook van deze website gehaald. Ze beschikken over hele goede informatie over narcisme.


Voor herstel van de codependency is het bij de therapie heel belangrijk om alle huidige relaties en omstandigheden van de codependent in kaart te brengen. 

 • De volgende zaken zijn belangrijk:
 • Hoe zit het met de structuur van deze relatie of omstandigheid?
 • Is er sprake van een ongelijke relatie? Kortom een relatie waar de codependent meer geeft dan ontvangt. Zo ja, is er misschien sprake van een narcistische relatie? Zo ja, wil men nog hierin investeren? Zo ja, bij de therapie de mogelijkheden bekijken en het aanleren van strategieën om zich emotioneel te kunnen beschermen. Hierbij moet gedacht worden aan een codependent die getrouwd is met een narcist en die kinderen met elkaar hebben. Gedacht moet worden aan de volgende strategieën voor de copedendent om zichzelf te beschermen: 1. assertieve cursus, 2. leren om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, 3. leren beseffen dat je te maken hebt met een narcist en dat het niet aan jou ligt; 4. leren om de manipulatieve tactieken van de narcist te herkennen en hoe er niet op in te gaan. Kortom stop narcistische voeding. Hierbij kan gedacht worden aan de cursus "respons" in plaats van "react"; 5. Leren om jezelf niet te verliezen in de relatie en van jezelf te houden en volop genieten van je leven. 6. Bescherming van God. Persoonlijk is gebleken dat door Bijbelse principes toe te passen God je (emotioneel en fysiek) kan beschermen in deze relatie. De bijbel accepteert geen narcistische relaties (een relatie met pestgedrag en misbruik). Volgens de bijbelse principes moet er bij een narcistische relatie wel iets gebeuren. Beide partijen moeten bereid zijn om te veranderen. De narcist moet bereid zijn om het pestgedrag en de misbruik te stoppen. De codependent moet leren om van zichzelf te houden en het pestgedrag en de misbruik niet meer te accepteren. Indien men niet bereid is te veranderen is verwijdering heel noodzakelijk. In het hoofdstuk van herstel codependency wordt veder ingegaan op deze strategieën. Zo neen, de mogelijkheden bekijken hoe de relatie op een zo veilig mogelijke manier te beëindigen. Ik benoem bewust veilig omdat het vaak moeilijk is om de relatie te beëindigen. Om zichzelf te beschermen zal de narcist er alles aan doen om de codependent zoveel mogelijk schade aan te doen.
 • Doorbreken van codependency. Hoe was de jeugd? Hoe zit het met de hechtingsstijl en verlatingsangst ontwikkeld in de jeugd? Herstel van de hechtingsstijl en verlatingsangst. Herstel van ongezonde ontwikkelde denkpatronen en leren dat men fundamentele rechten heeft als mens. Men hoeft niet te blijven in een destructieve relatie. Zie ook hoofdstuk herstel codependency.
 • Breken van de " trauma bonding" bij de codependent. Door het destructieve gedrag van de narcist (constante lief-boos spel) wordt het " trauma bonding" ontwikkeld bij de codependent;
 • Ontwikkelen van " de eigen ik". De codependent zal leren om voor zichzelf te leven. Zonder angst zelf beslissingen nemen, leren ontdekken van de eigen dromen en leren om onafhankelijk te zijn van anderen e.a. zie hoofdstuk herstel codependency.
  Is
 • Is
 • er sprake van een omstandigheid die zorgt voor veel stress? Hierbij moet gedacht worden aan een werkomgeving waar er sprake is van pestgedrag en misbruik. De relatie nader bekijken. Kijken wie de personen zijn die narcistisch gedrag vertonen (pestgedrag en misbruik). Wil men nog blijven werken op de afdeling of binnen het bedrijf? Zo ja, de mogelijkheid nader bekijken. zie ook hoofdstuk codependent en werk. 

Hidden in My Heart Volume II - Everything is Possible

ScriptureLullabies

Test: Identifying the psychopath & narcissist

Inner Integration

Narcissists' Favorite People: Traits That Make You A Prime Candidate

Permission To Exist

Identify Narcissists Through This One Trait

Self-Care Haven

Breaking the Codependency Myth - The Power of the Trauma Bond

Self-Care Haven