Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Codependency en werk


De codependent kan door zijn/haar ongezonde denkpatroon problemen ervaren. Men kan te maken krijgen met:

1. Een narcistische leidinggevende;

2. Een narcistische collega,

3. Een narcistische werkcultuur.

indcontrol op de werkvloer kun je als volgt herkennen:

1. Er heerst een bepaalde bedrijfscultuur. Een bepaalde manier van handelen binnen het bedrijf.

2. Een ieder dient zich aan deze cultuur te houden.

3. Personen met een eigen geest ( met aparte en eigen ideeën) en die handelen tegen de bedrijfscultuur worden de "blackshapes" ook wel " gedupeerden".

4. De rest van de groep durft niet op te treden als een van de werkers binnen het bedrijf wordt gepest. Ze zijn bang dat ze daarna ook worden gepest. Daardoor voelt " het slachtoffer" zich vaak geïsoleerd en durft ook geen hulp te zoeken.

5. Het pesten gebeurd door meerdere personen. Deze personen kennen ook weer anderen op belangrijke posten binnen het bedrijf bijvoorbeeld de leiding, OR, Personeelszaken. Soms de bedrijfsarts. Daardoor is het meestal moeilijk om echt hulp te zoeken en krijgen. Ze dekken elkaar!

6. In sommige gevallen durft de leiding geen stappen te ondernemen omdat ze ook zelf bang zijn voor de pester!

Conflicten op de werkvloer


Bepaalde omstandigheden of condities vergroten de kans op conflicten. Deze zijn:

1. Onduidelijke taken;

2. Prestatiegerichte cultuur;

3. Afrekencultuur;

4. Interne concurrentie;

5. Onvoldoende middelen en kennis;

6. Een grote machtsbehoefte.


Als een conflict uit de hand loopt, kun je in een pestsituatie terechtkomen, geïsoleerd raken in de groep of uit je dak gaan en zelf agressief worden. Allemaal zaken waar je uiteindelijk stress en gezondheidsklachten van kunt krijgen.


Een arbeidsconflict hoort volgens veel bedrijfsartsen niet als ziekte aangemerkt te worden. Ook is in de werkwijzer Arbeidsconflicten ( www.stecr.nl) opgenomen dat een arbeidsconflict niet thuishoort in de ziektewet. Daardoor is bij een arbeidsconflict de WIA niet van toepassing.


De STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten geeft aan dat je je conflict met je baas moet uitpraten. De werkwijzer geeft aan: 1. Als het conflict al redelijk hoog is opgelopen dan advies time out voor de werknemer van ongeveer 2 weken. 2. Interventieplan opstellen. Bij medische klachten komt de bedrijfsarts in beeld. De leidinggevende moet de bedrijfsarts daarbij vooraf meedelen dat er sprake is van een arbeidsconflict. Het arbeidsconflict kan dan worden afgehandeld na de medische behandeling. 3. Op een bepaald moment moeten beide partijen dan toch om de tafel gaan zitten om het conflict op te lossen. Vaak wordt men hierin bijgestaan door een onafhankelijke mediator. De conclusie van zo een mediationtraject kan zijn dat er voor een van de partijen geen toekomst meer is op de afdeling of het bedrijf. Je krijgt dan een aanbod om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ( Zie: Pesten en agressie op het werk: omgaan met ongewenste gedrag/ Cokkie Verschuren, pag. 89-92).