Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Codependency en huwelijk


Door de ongezonde denkpatroon van de codependent kan hij/zij problemen ervaren in relaties. Een van de belangrijkste relaties waar de codependent problemen kan ervaren is in het huwelijk. Zo kan er sprake zijn van een ongezonde huwelijk waar er wel sprake is van narcistisch misbruik en een ongezonde huwelijk waar er geen sprake is van narcistisch misbruik.


Belangrijk is om de structuur van het huwelijk nader te bekijken. Is er sprake van pestgedrag en narcistisch misbruik in het huwelijk? In dit hoofdstuk zal ik mij beperken tot deze 2 situaties.

  • Het ongezonde huwelijk waar er wel sprake is van narcistisch misbruik
    Bij een narcistische huwelijk moet er gedacht worden aan de codependent waarbij de partner een narcist, sociopaat of psychopaat is. In deze gevallen spreken we over een destructieve huwelijk waar er sprake is van pestgedrag en misbruik. Onder pestgedrag en misbruik kan worden gezien dat de partner gebruik maakt van bepaalde tactieken om controle te hebben over de codependent. Hierbij moet gedacht worden aan: Manipulatie, mindcontrol, gaslighting, triagulation, projection, intimidatie, sarcastische opmerkingen en consequente beledigingen en kritiek. 

Mind control speelt een heel belangrijke rol bij pestgedrag.

Maar wat is mind control ? Volgens http://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/mind+control valt onder mind control het volgende: hersenspoeling, hypnose, manipulatie, hersencontrole, gedachtebeheersing, mentale controle, geestbeheersing, controle van de geest, mind control, hun macht, mentale dwang en gedachte controle.


Hoe kun je mind control herkennen? http://www.encyclo.nl/begrip/hersenspoelen geeft hier de betekenis van hersenspoelen. In deze weergave een duidelijk beeld wat onder mind control kan worden verstaan. Zie ook http://www.woorden.org/woord/hersenspoelen

Kortom: Iemand wordt met psychologische middelen gedwongen om een bepaalde opvatting te hebben.


Welke psychologische middelen worden dan ingezet? Hierbij moet gedacht worden aan gaslighting en projectie. 

Wat is gaslighting? In http://narcismevrij.nl/narcismevrij-nl/gaslighting-en-manipulatie-bij-narcistisch-misbruik wordt deze tactiek heel mooi beschreven.


Wat is projectie? In http://patrickschriel.nl/2011/10/17/projectie-als-afweermechanisme-tegen-negatieve-emoties wordt projectie heel mooie beschreven. Er worden ook duidelijke voorbeelden aangehaald.


Mind control wordt niet bij iedereen toegepast. Alvorens de mind control toe te passen gaat de pester eerst op zoek naar " de geschikte kandidaat". Mind control heeft vooral veel effect op personen met een heel laag zelfbeeld, overmatige schuldgevoel van binnen, last van angst e.a. In http://nl.wikihow.com/Hersenspoeling-herkennen-en-voorkomen kun je lezen hoe hersenspoeling plaatsvind en hoe je het kunt herkennen.

Bij een huwelijk zal men er langer over na denken om de relatie te beƫindigen vanwege omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan: gezamenlijke kinderen, gezamenlijke koopwoning met hypotheek, geen of minder inkomen dan de partner e.a.


Een belangrijke vraag is wil men nog veder met de narcistische partner? Zo ja, dan is het heel belangrijk om zich emotioneel sterk te maken. Dit geldt alleen als er geen sprake is van fysieke misbruik. Bij fysiek misbruik adviseer ik om per direct de politie, huisarts en andere derden op de hoogte te stellen van de misbruik en mishandeling. De derden in kwestie kan gedacht worden aan: meldpunt huiselijk geweld, blijf van mijn lijf en veilig thuis e.a.


Bij emotioneel misbruik moet men leren welke manipulatieve tactieken de narcistische partner op hen uit oefent. Daarnaast moet men leren om zich emotioneel te beschermen. Hieronder een overzicht van relevante hulpmiddelen in kwestie:

1. Via therapie leren om van zichzelf te houden, focussen op eigen doelen en besef op mezelf ben ik al goed;

2. Via therapie werken aan eigen onveilige hechtingsstijl en ongezonde verlatingsangst;

3. Via therapie leren om gaan met schuld en schaamte;

4. Assertieve cursus;

5. Bewustwording van je fundamentele rechten als mens;

6. Via therapie leren hoe je eigen energieveld te beschermen, het doorbreken van ongezonde zielbanden en leren hoe de eigen emoties en gevoelens te herkennen en erkennen. Leren dat men niet verantwoordelijk is voor de emoties, gevoelens en daden van de partner. 

Indien de codependent besluit om de narcistische relatie te beƫindigen moet dit zorgvuldig worden voorbereid. In de praktijk is gebleken dat de narcist dit als een aanval kan zien en zich zal verdedigen. De narcist kan dit ervaren als een " narcistic injurie" en kan heftig reageren. Zo kan de narcist plotseling fysiek gevaarlijk worden. Kortom: Wees op alles voorbereid! De voorbereiding wordt nader besproken met de coach van My Hope.


  • Het ongezonde huwelijk waar er geen sprake is narcistisch misbruik
    In dit geval is er niet perse sprake van pestgedrag en misbruik. Hier speelt meer dat de codependent zich assertiever moet opstellen. De codependent moet leren om zijn/haar grenzen aan te geven in het huwelijk zodat deze zich niet onbegrepen en niet gehoord voelt. De codependent kan door therapie leren om te breken met zijn/haar ongezonde denkpatronen en leren om grenzen aan te geven. 

Narcissists Make You Feel Like You're the Narcissist: Gaslighting, Triangulation and Projection

Self-Care Haven

Hidden in My Heart Volume II - Everything is Possible

ScriptureLullabies

The Emotionally Destructive Marriage Webinar

Our Daily Bread

Emotional Abuse Test. Take this test to see if you are in an abusive relationship

Monika Hoyt

Recognize and Prevent Emotional Abuse - Patrick Doyle - theDove.us

theDoveTV

Abonneren12.884

Narcissists Pathologize Their Victim's Emotions When They Are Exposed

Self-Care Haven

Ending Emotional Abuse

David Hawkins

Understanding Emotional Abuse

David Hawkins