Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Codependecy en vriendschap


De codependent kan ook problemen ervaren in vriendschappen. Door de ongezonde denkpatroon van de codependent is er vaak sprake van een ongezonde vriendschap. Hoe zit het met de structuur van de vriendschap? Is er sprake van een ongezonde vriendschap waar er wel sprake is van pestgedrag en narcistisch misbruik? of is er sprake van een ongezonde vriendschap waar er geen sprake is van pestgedrag en narcistisch misbruik? 

  • De ongezonde vriendschap waar er wel sprake is van pestgedrag en narcistisch misbruik. De narcistische vriend maakt gebruik van dezelfde emotionele tactieken als eerder benoemd bij de codependent en narcisme en de codependent en huwelijk. 

De belangrijke vraag: Wil de codependent nog investeren in de relatie? Zo ja, leren om zich emotioneel te beschermen. Zo neen, strategieën bekijken hoe de relatie te beëindigen. Belangrijk hierbij is om te weten dat de narcist bij vermoeden van de beëindiging van de relatie ook gebruik kan maken van verdedigingstactieken om ervoor te zorgen dat " de masker van perfectie" in tact blijft.


Een belangrijke verdedigingstactiek van de narcist bij vermoeden van beëindiging van de relatie is " hoovering". "Hoovering" is een tactiek die door de narcist wordt toegepast om de codependent te laten twijfelen aan zijn/haar besluit. Maar hier is niets van waar. De tactiek wordt alleen toegepast om de codependent weer onder controle te krijgen. Als dit is gelukt kan het dat de narcist dan op zijn/haar beurt elk contact met de codependent verbreekt. Dit lijkt zo een gek spel van de narcist! Dat is het ook maar het kan de narcist niets schelen belangrijk is dat hij/zij alleen het recht heeft om de relatie te beëindigen. Het gaat bij hem/haar om de controle over de codependent te behouden.


Een mooi voorbeeld van "hoovering" is " love bombing". De narcist gaat plotseling super lief doen en zijn/haar excuses aanbieden voor zijn/haar fouten. Beloven om te veranderen en in therapie gaan. Maar niets is hiervan waar. Indien de relatie is herstelt begint het pestgedrag en narcistisch gedrag weer opnieuw. Herkenningspunt dat het nep is is dat de narcist alleen super lief is als de codependent de relatie wil beëindigen.

Een ander tactiek van de narcist is " gaslighting". "Gaslighting" is bedoeld om de codependent te laten twijfelen aan zijn/haar realiteit. bijv. 1. Spullen bewaren van de codependent zodat die gaat twijfelen aan zichzelf. 2. De narcist construeert een situatie alsof de codependent het heeft gedaan (alle bewijsstukken wijzen naar de codependent/ tijdstip/datum bewijzen dat alleen de codependent op dat moment en op die dag op die plek was).


Een andere tactiek die wordt toegepast door de narcist bij beëindiging van de relatie is de " smear campaign". Smear campaign: De narcist vertelt aan derden leugens (dat de codependent psychisch niet in orde is) over de codependent zodat niemand hem/haar zal geloven als ze over verhalen komen over pestgedrag en misbruik van de narcist. Hierdoor wordt de imago (masker van perfectie) van de narcist beschermd.

  • De ongezonde vriendschap waar er geen sprake is van pestgedrag en narcistisch misbruik. In dit geval kan de codependent leren om assertiever te worden. Leren om zijn/haar grenzen aan te geven en te behouden.

Handling A "Smear Campaign" Tactic By A Covert/Overt Narcissist or Psychopath

Peace and Harmony

Scripture Lullabies - The Peace Of God (Hidden in my Heart)

Praise and Worship Songs

Narcissists that Hoover and Maneuver!

DoctrSam

Narcissist Hoovering

Assc Direct

The Narcissist Playing The Fake Good Samaritan Do-

Assc Direct