Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kun je pestgedrag herkennen?

Pestgedrag kan " covert" en " overt" gebeuren.


Voorbeelden van "overt" pesten (openlijk pesten):

1. Beledigen, intimideren, uitschelden en soms mishandelen, constante kritiek op werk, bewust niet uitnodigen voor teamuitjes e.a ( zie ook de aparte pagina's).


Voorbeelden van " covert" pesten( subtiel en gedekt pesten):

1. "Passive aggressive" ( wolf in schapenvel) gedrag vertonen, mind control, roddelen, leuke werkzaamheden weghalen en minder leuke werkzaamheden in de plaatst geven, sarcastische opmerkingen maken, afwijzing en isolement, volledig negeren, veel werk geven met een onmogelijke deadlines, belangrijke mailtjes en info omtrent het werk niet doorgeven; smearcampaign; slechte beoordelingen geven op functioneringsgesprekken e.a ( zie ook de aparte pagina's).

Mind control speelt een heel belangrijke rol bij pestgedrag.

Maar wat is mind control ? Volgens http://context.reverso.net/vertaling/engels-nederlands/mind+control valt onder mind control het volgende: hersenspoeling, hypnose, manipulatie, hersencontrole, gedachtebeheersing, mentale controle, geestbeheersing, controle van de geest, mind control, hun macht, mentale dwang en gedachte controle.


Hoe kun je mind control herkennen? http://www.encyclo.nl/begrip/hersenspoelen geeft hier de betekenis van hersenspoelen. In deze weergave een duidelijk beeld wat onder mind control kan worden verstaan. Zie ook http://www.woorden.org/woord/hersenspoelen.

Kortom: Iemand wordt met psychologische middelen gedwongen om een bepaalde opvatting te hebben.


Welke psychologische middelen worden dan ingezet? Hierbij moet gedacht worden aan gaslighting en projectie.


Wat is gaslighting? In http://narcismevrij.nl/narcismevrij-nl/gaslighting-en-manipulatie-bij-narcistisch-misbruik wordt deze tactiek heel mooi beschreven. 

Wat is projectie? In http://patrickschriel.nl/2011/10/17/projectie-als-afweermechanisme-tegen-negatieve-emoties wordt projectie heel mooie beschreven. Er worden ook duidelijke voorbeelden aangehaald.


Mind control wordt niet bij iedereen toegepast. Alvorens de mind control toe te passen gaat de pester eerst op zoek naar " de geschikte kandidaat". Mind control heeft vooral veel effect op personen met een heel laag zelfbeeld, overmatige schuldgevoel van binnen, last van angst e.a. In http://nl.wikihow.com/Hersenspoeling-herkennen-en-voorkomen kun je lezen hoe hersenspoeling plaatsvind en hoe je het kunt herkennen.

Pestgedrag op de werkvloer zorgt voor een destructieve werksfeer. Heb je ooit te maken gehad met pestgedrag op de werkvloer? Duidelijke kenmerken van pestgedrag op de werkvloer zijn: Geen mogelijkheid van meedenken, het gevoel hebben dat men constant op eieren moet lopen, je gedrag aanpassen aan de gemoedstoestand van de leidinggevende, vrees om je echte mening te geven, het gevoel hebben dat als je niet doet wat de leidinggevende of collega wil je zal worden buitengesloten van de groep. e.a.


Bij pestgedrag is er vaak een onderverdeling in het personeel in " blackshapes" ( zondebokken) en " lievelingetjes". De pester bepaalt in welke groep je wordt geplaatst en wanneer je van de ene groep naar de andere gaat.


De pester bepaalt hoe het spel wordt gespeeld. Hij kiest de spelers en de regels. De belangrijkste regel in het spel is dat de pester Altijd wint! Dit zijn ongeveer de prachtige woorden van Angela Atkinson, een coach in America, die een speciale website heeft gemaakt voor narcistisch misbruik. In haar video heeft ze het wel over de narcist in plaats van de pester. Mijn inziens komt het ongeveer op het zelfde neer. Zie de link: https://www.youtube.com/watch?v=GFHAI78G5Nk. Hier de link naar haar website: http://queenbeeing.com.

          Test: Identifying the psychopath & narcissist: Inner Integration 

Narcissists' Favorite People: Traits That Make You A Prime Candidate

: Permission To Exist

Pink Floyd: Another brick in the wall

Voor een duidelijk voorbeeld van mind control binnen een instituut of bedrijf zie de videoclip: Another brick in the wall van Pink Floyd.

Bekijk de videoclip ( hierboven) en oordeel zelf! Herken je deze cultuur.


Mindcontrol op de werkvloer kun je als volgt herkennen:

1. Er heerst een bepaalde bedrijfscultuur. Een bepaalde manier van handelen binnen het bedrijf.

2. Een ieder dient zich aan deze cultuur te houden.

3. Personen met een eigen geest ( met aparte en eigen ideeën) en die handelen tegen de bedrijfscultuur worden de "blackshapes" ook wel " gedupeerden".

4. De rest van de groep durft niet op te treden als een van de werkers binnen het bedrijf wordt gepest. Ze zijn bang dat ze daarna ook worden gepest. Daardoor voelt " het slachtoffer" zich vaak geïsoleerd en durft ook geen hulp te zoeken.

5. Het pesten gebeurd door meerdere personen. Deze personen kennen ook weer anderen op belangrijke posten binnen het bedrijf bijvoorbeeld de leiding, OR, Personeelszaken. Soms de bedrijfsarts. Daardoor is het meestal moeilijk om echt hulp te zoeken en krijgen. Ze dekken elkaar!

6. In sommige gevallen durft de leiding geen stappen te ondernemen omdat ze ook zelf bang zijn voor de pester!