Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

       The Matrix: Blue pill or red pill


Ben je bereid om te erkennen dat er sprake is van pestgedrag

en actie te ondernemen

Stockholm Syndrome AKA Trauma Bonding In Narcissistic Abuse: Inner Integration

Na een geruime tijd " het doelwit" te zijn geweest van pestgedrag kun je Stockhom Syndrome AKA Trauma Bonding bij jezelf ontwikkelen. Het pestgedrag en de misbruik zal je dan goed praten ondanks je diep van binnen weet dat dit niet goed is.

The four workplace bully types: Dr. Gary Namie

How to Deal with The Bully | Communication Skills Training | Difficult Conversations: Michelle Marchand Conseco / MichelleMotivateMe

How to deal with difficult peolpe/ communication skills training / difficult conversations: MichelleMotivateMe

zie ook haar link: https://www.youtube.com/channel/UCJs6vjVIzzhTZ9fuTl6w8JA

Erken pestgedrag.


De fase van erkenning. Dit is de moeilijkste fase in het traject. In deze fase kom je tot het punt dat je kunt erkennen dat er daadwerkelijk sprake is van doelbewuste pestgedrag en misbruik. Zie de situatie zoals die werkelijk is. Geen excuses en illusies meer. Accepteer dat er iets mis is en dat dit niet langer meer zo kan. Dit is ook de fase om te accepteren dat de illusie die je al die tijd is voorgehouden niet bestaat en nooit heeft bestaan! Het is niet echt en is er nog hoop in deze situatie? Wil je nog hierin investeren en welke stappen moet en kun je nemen.


De belangrijkste vraag in deze fase is: Ben je in staat om te erkennen dat je doelbewust wordt gepest en misbruikt?

Kun je tot het punt komen om de situatie te zien voor wat het werkelijk is?

Deze fase kan gezien worden als de " turning point". Het moment waar je 180 graden draait naar de andere kant.


Het kan ervaren worden als een erg onstabiele periode met veel bezinning en verdriet. Je gaat de situatie zien voor wat het werkelijk is. En.... dit doet heel veel pijn!!


Deze fase is heel belangrijk. De beste manier van genezing is om door de pijn heen te gaan. Niet er om heen te gaan maar dwars door de pijn heen. Je zal moeten accepteren dat er sprake is van pestgedrag en misbruik. Dat je doelbewust tot een " doelwit " bent gemaakt en dat men geen goede bedoelingen met jou heeft.


My Hope kan in deze fase van acceptatie en pijn de nodige emotionele en overige steun bieden. In deze fase heb je een goede echte vriend nodig. My Hope kan deze vriend zijn en ook de hulp bieden om een verandering in de situatie te brengen. 

Simon & Garfunkel - Bridge over troubled water (with lyrics)

Resolving the cognitive dissonance from narcissistic abuse: Inner Integration


Van cognitieve dissonantie is volgens de cognitieve -dissonantietheorie ( Festinger 1962) is er sprake als mensen een verschil bewerken tussen hun gedrag en een gedachte ook wel cognitie genoemd of tussen twee gedachten dus twee cognities ( zie: Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 93).