Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

OplossingenNa de erkenningsfase komt de oplossingsfase.

Na de erkenning van de situatie kan men actie ondernemen. Je hoop moet veranderd worden. Dit is de fase van werken aan je oude hoop. Wat was je hoop in die situatie en wil je nog hierin investeren.


My Hope hecht veel waarde aan de hoop van de situatie ( vandaar ook de naam My Hope). Mijn inziens bepaalt je hoop de actie die je zult nemen!


My Hope kan hulp bieden om een nieuwe hoop te creĆ«ren. In deze fase kan My Hope Loopbaancoaching en counseling bieden. 

De actie kan zijn:

- Hulp bij overplaatsing naar een andere afdeling binnen het bedrijf;

- Ontslag met wederzijds goedvinden;

- Ondersteuning bij onterechte ontslag;

- Hulp bij het zoeken naar eigen kwaliteiten;

- Hulp bij het zoeken naar ander werk.

- Assertiever worden en het doorbreken van de " people pleasing" mentaliteit;

- Leren om van jezelf te houden;

- Doorbreken van de cirkel van misbruik en pesterijen in relaties;

- Doorbreken van het aantrekken van ongezonde ( toxic) relaties;

- Leren hoe om te gaan met depressie, stress, faalangst en emotionele pijn.

Bij langdurige emotionele misbruik in de vorm van mindcontrol en manipulatie kan men zichzelf gaan vergelijken met anderen. In de meeste gevallen zal men een opwaartse sociale vergelijking maken.


Een opwaartse vergelijking is een vergelijking die mensen maken met mensen die er beter aan toe zijn of die iets beter kunnen ( zie: Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 72).


Bij mindcontrol en manipulatie kan " het doelwit" negatieve opwaartse sociale vergelijkingen gaan maken. Hierdoor kan er een overmatige schaamte en schuldgevoel ontstaan.


Mensen schamen zich als ze het gevoel hebben dat ze belangrijke sociale normen hebben overtreden ( Nelissen, Breugelmans & Zeelenberg, 2013). In hun ogen hebben ze gefaald of een blunder begaan. Belangrijk is daarbij het gevoel dat men belangrijke anderen teleurgesteld heeft en niet aan de gestelde verwachtingen kan voldoen. Men bekritiseert en beschuldigd zichzelf en voelt zich waardeloos. Schaamte maakt mensen vaak passief. Men trekt zich terug en durft anderen niet onder ogen te komen.


Bij schaamte maken mensen vaak een algemene, interne, stabiele attributie. Ze schrijven de teleurgestelde verwachtingen of de fouten die zijn gemaakt toe aan innerlijke factoren die slecht te veranderen zijn. Door deze sterk negatieve attributie en het gevoel de situatie niet te kunnen veranderen kunnen schaamtegevoelens leiden tot depressieve gevoelens en zelfs zelfdestructief gedrag. 

Mensen vluchten bijvoorbeeld in drugsgebruik of straffen zichzelf door automutilatie- het beschadigen van het eigen lichaam ( zie: Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 239).


Schuldgevoelens lijken op gevoelens van schaamte in die zin dat ze ook samenhangen met het breken van sociale normen. Mensen voelen zich schuldig omdat ze iets gedaan hebben wat niet mocht of omdat ze juist iets nagelaten hebben wat van hen werd verwacht. Bij schuldgevoelens scheiden mensen dus hun waarde als persoon van hun gedrag. Hun gedrag was fout of onhandig maar zij als persoon zijn niet per se waardeloos. Ook heeft men een meer actieve houding dan bij schaamtegevoel ( zie: Pieternel Dijkstra, Sociale psychologie. Inzicht in sociale relaties. Boom Lemma uitgevers, Den Haag, 2014, pagina 245).


Tijdens de therapie van My Hope wordt er veel aandacht besteedt aan schaamtegevoelens, schuldgevoelens en angstgevoelens. Mijn inziens voeden deze gevoelens de " people pleasing mentaliteit". Deze mentaliteit blijft er voor zorgen dat deze persoon als kandidaat worden gezien voor pesterijen en misbruik. Belangrijk is om deze gevoelens door gedragstherapie te leren herkennen en veranderen.

Burn-out, Depressie, Zelfmoordgedachten, Verslaving, Zelfverwonding en Posttraumatische stress stoornis.


Burn-out en depressie kunnen het gevolg zijn van consequente en langdurige pestgedrag en misbruik op het werk.

My Hope kan hulp bieden in het herkennen van de negatieve gedachtenpatronen. Ook kan gezamenlijk gekeken worden vanwaar deze gedachten komen en hoe ze worden gevoed. Welke mensen en omstandigheden stimuleren de negatieve gedachten en stress?


Zelfmoordgedachten

Zelfmoordgedachten kunnen ook het gevolg zijn van langdurige en consequente pestgedrag. My Hope kan ook hier de nodige emotionele hulp bieden. In de meeste gevallen wordt men ook doorverwezen naar een specialist.

Verslavingen

Verslavingen kunnen ook het gevolg zijn van langdurige en consequente pestgedrag. My Hope kan hierbij ook de nodige emotionele steun bieden. Aan de hand van de zwaarwichtigheid van de verslaving kan men ook doorverwezen worden naar een specialist.


Zelfverwonding ( Zelfverminking)

Zelfverwonding kan ook het gevolg zijn van langdurige en consequente pestgedrag. Aan de hand van de zwaarwichtigheid van de verminkingen kan men ook doorverwezen worden naar een specialist.


Posttraumatische stress stoornis

Posttraumatische stress stoornis kan ook het gevolg zijn van langdurige en consequente pestgedrag. Hier is ook belangrijk dat men doorverwezen wordt naar een specialist. 

Zelfverminking als enige uitweg

Fred Hammond - I Will Trust