Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Conflicten op de werkvloer


Bepaalde omstandigheden of condities vergroten de kans op conflicten. Deze zijn:

1. Onduidelijke taken;

2. Prestatiegerichte cultuur;

3. Afrekencultuur;

4. Interne concurrentie;

5. Onvoldoende middelen en kennis;

6. Een grote machtsbehoefte.

Als een conflict uit de hand loopt, kun je in een pestsituatie terechtkomen, geïsoleerd raken in de groep of uit je dak gaan en zelf agressief worden. Allemaal zaken waar je uiteindelijk stress en gezondheidsklachten van kunt krijgen.


Een arbeidsconflict hoort volgens veel bedrijfsartsen niet als ziekte aangemerkt te worden. Ook is in de werkwijzer Arbeidsconflicten ( www.stecr.nl) opgenomen dat een arbeidsconflict niet thuishoort in de ziektewet. Daardoor is bij een arbeidsconflict de WIA niet van toepassing.


De STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten geeft aan dat je je conflict met je baas moet uitpraten. De werkwijzer geeft aan: 1. Als het conflict al redelijk hoog is opgelopen dan advies time out voor de werknemer van ongeveer 2 weken. 2. Interventieplan opstellen. Bij medische klachten komt de bedrijfsarts in beeld. De leidinggevende moet de bedrijfsarts daarbij vooraf meedelen dat er sprake is van een arbeidsconflict. Het arbeidsconflict kan dan worden afgehandeld na de medische behandeling. 3. Op een bepaald moment moeten beide partijen dan toch om de tafel gaan zitten om het conflict op te lossen. Vaak wordt men hierin bijgestaan door een onafhankelijke mediator. De conclusie van zo een mediationtraject kan zijn dat er voor een van de partijen geen toekomst meer is op de afdeling of het bedrijf. Je krijgt dan een aanbod om de arbeidsovereenkomst te beëindigen ( Zie: Pesten en agressie op het werk: omgaan met ongewenste gedrag/ Cokkie Verschuren, pag. 89-92).