Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Relatieverslaving.


Zoals eerder genoemd toont een codependent verslavend gedrag.

Er kan sprake zijn van verschillende vormen van verslaving. Een codependent kan ook verslaafd raken aan een relatie/persoon. Het gevaarlijke hiervan is dat de codependent door de verslaving de relatie moeilijk kan loslaten. Bij het voornemen om de relatie te beëindigen kan men dezelfde verschijnselen vertonen als de drugsverslaafde: Hierbij moet gedacht worden aan: zweten, hartkloppingen, enorme schuldgevoelens e.a.


Mijn inziens zijn er ook drie andere belangrijke zaken waarmee men rekening moet houden bij een relatieverslaving. Deze zijn de onveilige hechtingsstijl, de verlatingsangst die zijn ontwikkeld in de jeugd en ontwikkelde " trauma bonding" tijdens de destructieve relatie. Deze 3 zaken zorgen ervoor dat de codependent meestal heel moeilijk de destructieve relatie(s) kan loslaten.


Bij de herstelfase kunnen doormiddel van cognitieve gedragstherapie de onveilige hechtingsstijl, de ongezonde verlatingsangst en de " trauma bonding" worden gewijzigd naar en veilige hechtingsstijl, een gezonde verlatingsangst en vrede om alleen te zijn. 

 • Veilige hechting: Een hechtingsstijl van kinderen die in tegenstelling tot kinderen die onveilig gehecht zijn ontspannen en op hun gemak zijn bij hun verzorgers en die verdraagzaam zijn tegenover vreemden en nieuwe ervaringen. Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, blz. 260.

 • Verlatingsangst: Een veelvoorkomend patroon van angst dat wordt waargenomen bij jongen kinderen die worden gescheiden van hun verzorgers. Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, blz. 260.

 • " Trauma bonding". Trauma bonding is het resultaat van de voortdurende cycli van misbruik waarbij er met onderbrekingen een afwisseling is, tussen steeds sterker wordende beloningen en straf van de misbruiker naar het slachtoffer toe, waardoor er krachtige emotionele banden worden gecreëerd. Dat klinkt ingewikkeld, maar betekent het volgende; Wanneer we in een relatie terecht zijn gekomen waarin narcistisch misbruik plaatsvindt, is er sprake van geestelijk en/of lichamelijk geweld. Er wordt onder andere stelselmatig gelogen, gemanipuleerd en gaslighting toegepast. Zie: Blog Narcismevrij.nl. Charlotte van der Hoeven. http://blognarcismevrij.blogspot.nl/2015/05/trauma-bonding-bij-narcistisch-misbruik.html dd. 2 mei 2017.  

Voorbeelden van relatieverslaving zijn:

 • De relatie met een loverboy;
 • De relatie met een partner die je emotioneel en fysiek mishandeld;
 • De relatie met een narcistische, controlerende en dominante ouder/kind/familielid;
 • De relatie met een narcistische, controlerende en dominante baas of werken in een extreem narcistische werkomgeving.

Zoals eerder vermeld speelt bij relatieverslaving de hechtingsstijl die is ontwikkeld in de jeugd een belangrijke rol. 

Mary Ainsworth heeft onderzoek gedaan naar de hechting van de zuigelingen. Zij concludeerde dat er een onderscheid moet worden gemaakt in:

 • Veilige hechting;
 • Onveilige hechting.

De onveilige hechting kan weer worden onderverdeeld in:

 • Angstig-ambivalente hechting: Een van de twee primaire reactiepatronen bij onveilig gehechte kinderen waarin een kind contact wil met de verzorger, extreme blijk van verdriet vertoont wanneer het wordt gescheiden van de verzorger en moeilijk te troosten is wanneer het is herenigd met de verzorgers.
 • Angstig-vermijdende hechting: Een van de twee primaire reactiepatronen bij onveilig gehechte kinderen waarin een kind geen interesse toont in contact met de verzorger en geen blijk van verdriet vertoont wanneer het van de verzorger wordt gescheiden, noch blijdschap vertoont wanneer het wordt herenigd met de verzorger.

Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina. 260.

Langetermijneffecten van hechting: Naarmate kinderen opgroeien en volwassenen worden, beperken ze hun hechting niet langer tot hun primaire verzorger. Ze verbreden hun hechting geleidelijk tot andere gezinsleden, vrienden, docenten, collega, s en anderen. Er bestaan echter aanwijzingen dat de primaire hechtingsrelatie als werkmodel dient voor latere belangrijke relaties. met andere woorden: datgene wat het kind bij de eerste relatie met de verzorger leert te verwachte, bepaalt hoe latere relaties worden waargenomen en geïnterpreteerd. Kinderen met een veilige hechting zijn meestal beter aangepast en gaan gemakkelijk met anderen om, terwijl angstig-ambivalent gehechte kinderen vaak wantrouwige volwassenen worden. Kinderen met een angstig-vermijdende hechting hebben de minste kans om hechte emotionele relaties met anderen aan te gaan.

Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, pagina. 261.

Bij de Codependent heeft de zuigeling/ het kind niet de gelegenheid gekregen om zijn/haar gevoelens en emoties te uiten. Het gedrag stemde men af op dat wat de de ouders/verzorgers gelukkig zou maken. Als de zuigeling/ het kind te maken had met narcistische ouders of ouders die emotioneel niet aanwezig waren dan kan de zuigeling/ het kind denken dat deze relatievorm de norm is voor een gezonde relatie. Hierdoor kan de Codependent steeds verzeild raken in soort gelijke relaties als dat van de ouders/verzorgers.


Bij het doorbreken van de relatieverslaving is het mij inziens heel belangrijk om zich vooral te richten op de denkpatronen die in de jeugd zijn ontwikkeld omtrent een gezonde relatie. Kortom: Hoe zag de codependent voor de therapie een gezonde relatie?  

Door cognitieve gedragstherapie kan gewerkt worden aan de volgende zaken

 • Leren hoe "een gezonde relatie" eruit ziet en hoe zijn/haar grenzen kan aan geven en behouden;
 • Bewustwording dat er eventueel sprake was van een destructieve opvoeding door de ouders/ verzorgers. Dat er hierdoor een onveilige hechtingsstijl is ontwikkeld, ongezonde verlatingsangst en verkeerde denkpatronen over " een gezonde relatie";
 • Bewustwording van eventuele aanwezigheid van pestgedrag, emotioneel - en fysiek misbruik in de huidige relaties;
 • Leren dat men niet verantwoordelijk was voor het gedrag van de ouders/ verzorgers en dat men nu ook niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de destructieve persoon (en) in hun leven;
 • De Codependent leren dat hij/zij fundamentele rechten heeft als mens.

Attachment Injuries and Codependency - Love Addiction

Alan Robarge

Mindfulness, PTSD, and Childhood Trauma: The Girl and the Umbrella

Counselor Carl

Een filmfragment over de rechten van de mens. Basic Human Rights for Relationships and Self Development Counselor Carl: :

https://www.youtube.com/watch?v=152nCiWQiaU&list=PL_wjG-62Kkus47LyeKJJjqEx_5KU5uy59&index=10

Kari Jobe - Be Still My Soul (In You I Rest) [Lyrics]

KariJobeVEVO

Narc Abuse: No Contact Breaks the Trauma Bond

Progress Through Process