Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Symptonen Codependency ( vervolg)

Ad. 4. De codependent kan (soms) zijn/haar eigen emoties en gevoelens niet (meer) herkennen en erkennen. Dit komt door jaren van het negeren van de eigen emoties en gevoelens. Het gevolg is dat men misbruik en pestgedrag van anderen (bijna) niet meer kan herkennen. 

How To Feel Your Feelings--How To Get Out of Your Head and Into Your Heart

Lisa A. Romano Breakthrough Life Coach Inc.

Ad.5. De codependent heeft een laag zelfbeeld. De codependent heeft in de jeugd geleerd dat hij/zij niet belangrijk is doordat zijn/haar gevoelens, emoties en meningen niet relevant waren in de destructieve omgeving.  

Healing From Low Self Esteem-Low Self Worth and Self Hate

Lisa A. Romano Breakthrough Life Coach Inc.

Ad.6. De codependent heeft geen veilige hechtingsstijl ontwikkeld met de ouders/ verzorgers. Het gevolg hiervan is dat ze naar de wereld een gevoel van wantrouwen hebben ontwikkeld.


Psychologen noemen de ontwikkeling van een hechte emotionele band tussen het kind en een ouderfiguur hechting. Deze relatie is vooral belangrijk omdat zij de basis legt voor alle andere hechte relaties in iemands leven ( Cassidy & Shaver 2008).


Berk (Berk, 2004), Gomez & Mc Laren (Gomez & Mc Laren, 2007) voegen hierbij toe dat de hechtingspatronen uit de zuigelingentijd van invloed zijn op uit een lopende gedragingen tijdens de jeugd en de volwassenheid waaronder agressie, vriendschappen, arbeidsvreugde, relatiekeuzes en ervaringen met de intimiteit. 

Volgens de theorie van Erikson beschouwen zuigelingen die een veilige hechtingsstijl hebben ontwikkeld de wereld als interessant en vol nieuwe ervaringen die kunnen worden verkend. Doordat ze weten dat de primaire verzorgers een veilige basis bieden van waaruit de wereld kan worden verkend, ontwikkelen deze zuigelingen zich tot kinderen ( en later volwassenen) die zich in nieuwe situaties op hun gemak voelen en over een avontuurlijke en veerkrachtige geest beschikken. Zie ook: Philip G. Zambardo, Robert L. Johnson en Vivian Mc Cann, Psychologie een inleiding, 7e editie, Eindredactie Aafke Moons, Pearson, blz. 259 -261.

Ad.7. De codependent vertoond verslavend gedrag. Zie hierbij ook punt 4. Doordat de codependent zijn/haar gevoelens en emoties steeds ontkent voelt men zich vaak niet gehoord en onbegrepen. Een gevolg hiervan is dat men zich machteloos voelt. Om deze pijn van machteloosheid en frustratie te kunnen opvangen moet men iets doen om de pijn te verlichten of verzachten. Het gevolg hiervan is dat men verslavend gedrag kan ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden aan: Drugsverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving, eetverslaving, gameverslaving, nicotine verslaving, medicijnverslaving, pornoverslaving, zelfverminking e.a. Ik zie zelfverminking ook als een vorm van verlichting van de pijn.

Zie een videofragment over verslavingen:

https://www.youtube.com/watch?v=u3J-DPYB_w0

Bij een verslaving zijn de volgende zaken belangrijk ( zie filmfragment: hoe werkt een verslaving? MijnBreinTV)::

1. Je bent afhankelijk aan de handeling, stof of persoon;

2. Stoppen is heel moeilijk;

3. Je lichaam en hersenen hebben het nodig;

4. In de hersenen komt er dopamine vrij bij een fijne gevoel. Je hersenen registreren het en gaan er ook steeds om vragen;

5. Gewoonten spelen een bepaalde rol.

6. Je voelt je niet meer vrij.

7. Bij stoppen bereid je goed voor! Je krijgt dan ook afkickverschijnselen zoals zweten, beven enz. Blijf jezelf belonen bij elke poging van stoppen. Probeer op een andere manier aan de dopamine te komen. Een voorbeeld is om een andere activiteit te zetten in de plaats van de negatieve gedraging. Vb. gaan sporten in plaats van de nicotine verslaving. Bij de zwaardere verslavingen is detox en professionele hulp nodig. Neem dan contact op met de huisarts voor doorverwijzing naar een professional. 

Hoe werkt een verslaving?

MijnBreinTV

Ad.8. De codependent, schaamte en schuldgevoelens. Kinderen die zijn opgegroeid in een disfunctionele omgeving hebben vaak moeite met schaamte en schuldgevoelens. Deze emoties zijn mijn inziens de basis van de ongezonde denkpatroon van de codependent. Er worden ongezonde schaamte en - schuldgevoelens aangeleerd. De codependent voelt zich verantwoordelijk voor het gedrag (destructieve gedrag) van de ouder/verzorger. Men denkt zelfs dat hij/zij de pesterijen, emotionele - en fysieke misbruik verdient. (zie filmfragment: Dealing with Shame and Guilt Counselor Carl.


Persoonlijk denk ik dat kinderen met een High Sensitive Persoonlijkheid zeer gevoelig zijn om deze negatieve gedachtepatronen te ontwikkelen bij een destructieve jeugd ( zie ook filmfragment: Peak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame WDSE WRPT - PBS).

Schuldgevoelens:


  • Schuldgevoelens kunnen onderverdeeld worden in positieve - en negatieve schuldgevoelens. Zie filmfragement: Dealing with Shame and Guilt. Counselor Carl en filmframent: Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame. WDSE WRPT - PBS

  1. Bij positieve schuldgevoelens heeft men werkelijk iets verkeerds gedaan. De codependent wordt bij de herstelfase geleerd om in dit geval de verantwoordelijk hiervan op zich te nemen en zijn/haar excuses aan te bieden bij de ander. Vb. De codependent heeft gelogen. In dat geval moet men de verantwoordelijkheid op zich nemen en zijn/haar excuses aanbieden aan de ander.
  2. Bij negatieve schuldgevoelens voelt men zich schuldig voor dingen waarvoor men niet verantwoordelijk is, niet kan begrijpen en niet kan beheersen. Vb. De codependent spreekt zijn/haar partner aan bij bewijs van overspel. De schuldgevoelens die dan vrijkomen bij de codependent kunnen worden gezien als negatieve schuldgevoelens omdat de codependent niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de partner. Zie filmfragement: Dealing with Shame and Guilt. Counselor Carl en filmframent: Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame. WDSE WRPT - PBS

  • Schaamte:
    Je schaamt je over je bestaan als mens, gelooft dat er iets mis is met je, gevoel dat niemand van je houdt en dat je niet capabel genoeg bent of zelfs heel slecht bent. Zie filmfragement: Dealing with Shame and Guilt. Counselor Carl en filmframent: Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame. WDSE WRPT - PBS.

Bij schaamte kan er ook een onderverdeling worden gemaakt in positieve - en negatieve schaamte ( toxic shame).


  1. Bij positieve schaamte heeft men iets verkeerds gedaan maar krijgt dan gevoelens van schaamte. De schaamte is meer gericht op de daad. Vb. Een blunder gemaakt.
  2. Bij negatieve schaamte is de gedachte meer gericht op de persoon. Men schaamt zich over zijn/haar bestaan als mens. Deze vorm van schaamte is erg destructief en kan leiden tot problemen in relaties. Vb. Je schaamt je over jezelf als mens en denkt niemand houdt van mij. Zie filmfragement: Dealing with Shame and Guilt. Counselor Carl en filmframent: Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame. WDSE WRPT - PBS

Bij negatieve schaamte en negatieve schuldgevoelens is het belangrijk dat de codependent "eerlijk" naar de situatie gaat kijken. Het is handig om zichzelf de volgende vragen te stellen:

  • Waar had ik controle over of kon ik voorkomen;
  • Ben ik verantwoordelijk voor de situatie?

Indien bij beide vragen NEEN wordt beantwoord dan ook deze emoties verwerpen en negeren. Zie filmfragement: Dealing with Shame and Guilt. Counselor Carl en filmframent: Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame. WDSE WRPT - PBS.  

Dealing with Shame and Guilt

Counselor Carl

Speak Your Mind - Letting Go of Toxic Shame

WDSE WRPT - PBS

Scripture Lullabies - I Can Do All Things (Hidden in my Heart)

Praise and Worship Songs